اشکال در پایه کات اوت سرامیکی فشار متوسط:

فیوزهای ذوب شونده از ارزان ترین روش های حفاظت جریانی هستند. در این روش با بالا رفتن جریان از حد مجاز فیوز؛ یک المان ذوب شده و برق سیستم را قطع می کند. در سطوح فشار ضعیف و فشار متوسط از این نوع حفاظت بسیار استفاده می شود. در سطح فشار متوسط، فیوزهای ذوب شونده به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می شوند. مدل داخلی برای قرار گرفتن در سکسیونرهای فیوز دار بوده و ساختمانی شبیه به فیوزهای فشار ضعیف دارند اما ابعاد آن ها به مراتب بزرگ تر است.

نوع خارجی با عنوان کات اوت فیوز Cut-Out Fuse برای نصب در فضای باز و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط بوده و از سه جز پایه، غلاف یا تیوب و المان تشکیل می شود. پایه کات اوت توسط پیچ به یراق آلات بالای پست هوایی یا کنسول متصل شده و مانند تمام فیوزهای دیگر به صورت سری نصب می شود. المان ذوب شونده در غلاف قرار داده و توسط چوب های عایق روی پایه کات اوت قرار می گیرد.

فیوز کات اوت فشار متوسط

در این قسمت تصاویر مربوط به شکستن و اتصال کوتاه شده پایه کات اوت که در شبکه های توزیع بسیار اتفاق می افتد را مشاهده می کنید. این حادثه در اکثر اوقات باعث قطع شبکه‌ی بالا دست یا فیدر و بروز خاموشی های گسترده می شود.