بررسی مارکربال:

شاید تا به حال توپ های رنگی را روی خطوط هوایی دیده باشید. این توپ ها به نوعی نشانه گذاری محسوب شده و مارکربال :  marker ball Power line  یا Aerial marker ball نامیده می شوند. در پروازهایی با ارتفاع پایین و نزدیک به جاده ها معمولا خطوط برق در دید نیستند. به همین منظور از این توپ ها برای جلوگیری از برخورد هواپیماها و هلی کوپترها با خطوط هوایی برق، استفاده میکنند.
نصب مارکربال ها روی خطوط، بسیار ساده بوده و رنگ آن ها اغلب قرمز، نارنجی، سفید و یا زرد می باشد. رنگ های قرمز و زرد، استانداردهای اخطاری بین المللی هستند. در بعضی موارد نیز قابل رویت ترین رنگ بسته به زمین های اطراف خطوط، انتخاب می شود.

امروزه برخی از مارکربال ها برای بهبود دید در شب و یا مه به چراغ هایی نیز مجهز شده اند. این نوع از مارکربال ها که Self-Illuminated Marker نامیده می شوند با سیستم خاصی که درون آن ها قرار دارد از میدان مغناطیسی اطراف سیم استفاده کرده و دو لامپ را روشن نگه میدارند. در تصویر زیر نمونه هایی از این مارکربال و کاربرد آن ها در شب را مشاهده می کنید.