تایمر استارت مجدد یا Impulse:

تایمر استارت مجدد (Interval) تنها برای تولید یک پالس استفاده شده و از نظر وضعیت پلاتین خروجی در لحظه‌ی شروع به کار در سه مدل استارت با وصل، استارت با قطع و یا انتخابی ساخته می‌شود. تایمرهای استارت مجدد از نظر قابلیت تنظیم زمان تأخیر، زمان پالس، انتخاب حالت‌های کاری، روش کنترل و … در مدل‌های متنوعی ساخته شده و معمولا برای راه اندازی مدارها پس از قطع و وصل منبع تغذیه استفاده می‌شوند.

تصور کنید یک الکتروموتور که با کنتاکتور قطع و وصل می‌شود باید دائم در حال کار باشد. این مدار با قطع برق خاموش شده و بعد از وصل برق نیاز به استارت مجدد دارد. در صورتی که بخواهیم مدار به صورت خودکار راه اندازی شده و به حضور کسی نیاز نباشد، می‌توانیم از تایمر استارت مجدد استفاده کنیم. رفتار این تایمر دقیقا مانند فشردن شستی استارت برای مدت کوتاه است. این تایمرها برای غیرفعال کردن خروجی دارای کلید یا فرمان‌های خاصی بوده و بسیار منعطف هستند. در تصویر زیر نماد تایمرهای استارت مجدد را مشاهده می کنید. گزینه ی (a) استارت با وصل، (b) استارت با قطع و (c) به صورت انتخابی می باشد.

در تایمرهای دو سیمه با وصل منبع تغذیه خروجی آن‌ها بلافاصله فعال شده و زمان گیری آغاز می‌شود. پس از پایان زمان گیری پلاتین به وضعیت اول برگشته و تا زمانی که منبع تغذیه وصل باشد، هیچ تغییری نخواهد کرد. در نوع سه سیمه منبع تغذیه به صورت دائم وصل بوده و با قطع پلاتین کنترل، یک پالس با زمان مشخص صادر می‌شود. در تصویر شماره‌ی زیر و گزینه‌ی (a) دیاگرام الکتریکی تایمر استارت مجدد دو سیمه و در گزینه‌ی (b) دیاگرام تایمر سه سیمه و در گزینه‌ی (c) نمودار کاری استارت با وصل یا دو سیمه را مشاهده می‌کنید.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان