تایمر پالس قابل کنترل یا Pulse Generator:

این تایمر برای تولید دو پالس با زمان مختلف با خروجی‌های استارت با وصل و استارت با قطع ساخته شده و دارای سه ترمینال شامل دو ترمینال تغذیه و یک ترمینال کنترل می‌باشد. نوع خروجی این تایمر توسط مدار فرمان قابل تغییر بوده و می‌تواند جایگزین دو تایمر با حالت‌های کاری مختلف شود. نماد تایمر پالس قابل کنترل را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

در تصویر زیر نمودار کاری تایمر پالس قابل کنترل را مشاهده می کنید. طبق گزینه‌ی (a) در صورتی که پلاتین کنترل وصل بوده و سپس تغذیه‌ی تایمر وصل شود، زمان گیری با حالت قطع شروع شده و بعد از سپری شدن زمان اول، پلاتین خروجی تغییر خواهد کرد.

بعد از تغییر پلاتین، حالت زمان گیری دوم آغاز شده و با پایان آن، پلاتین مجدد به حالت اول یا خاموش برمی‌گردد. قابل ذکر است که زمان اول و دوم در تایمر به صورت جداگانه قابل تنظیم هستند.

در صورتی که پلاتین کنترل قطع بوده و تغذیه‌ی تایمر وصل شود، نمودار گزینه‌ی (b) در تصویر بالا ایجاد خواهد شد. در این حالت پلاتین خروجی بلافاصله تغییر کرده و زمان سنجی اول آغاز می‌شود. بعد از پایان زمان اول، پلاتین به حالت اول خاموش برگشته و زمان سنجی دوم آغاز خواهد شد. با پایان زمان سنجی دوم، پلاتین به حالت وصل برگشته و به این صورت باقی خواهد ماند. در نظر داشته باشید برای تغییر حالت‌های این تایمر باید تغذیه قطع و با حالت‌های مختلف ترمینال کنترل مجدد وصل شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان