تست، تنظیمات و سیم بندی سیستم های بدون سیم:

بعد از انتخاب نوع فرستنده و نصب مکانیکی آن روی سیستم یا ماشین به مرحله‌ی سیم بندی گیرنده و آنتن ها می رسیم. گیرنده را می توان در تابلو برق ها و روی ریل های ۳۵ میلی متری استاندارد نصب کرد.
برای سیم بندی گیرنده در مدار فرمان باید قدم به قدم و با ایمنی کامل پیش رفت. ابتدا مدار الکتریکی را قطع کرده و بعد از تست، روی کلیدهای بالادست قفل و نشانه گذاری را انجام دهید. با این عمل تا پایان کار سیم بندی، در قبال وصل برق بدون هماهنگی ایمن خواهید بود. در تصویر زیر نشانه یا تگ اوت را مشاهده می کنید که برای جلوگیری از وصل خودسرانه‌ی برق توسط افراد دیگر هنگامی که شما در تاسیسات مشغول به کار هستید، به کار میرود.

با توجه به ولتاژ گیرنده و نوع مدار فرمان، تغذیه‌ی الکتریکی و رله یا ترانزیستورهای خروجی آن را سیم بندی کنید. برای این کار از سیم های قلع اندود شده و یا سرسیم های استاندارد استفاده کنید. هنگام محکم کردن ترمینال ها حتما به میزان نیروی مجاز و قابل اعمال به پیچ ها توجه کنید. نیروی زیاد باعث از بین رفتن ترمینال ها و آسیب دیدن گیرنده خواهد شد.
در مقالات قبل شرح داده شد که یک گیرنده می تواند قابل اتصال به شبکه های صنعتی، مدارهای فرمان و یا هر دو باشد. برای اتصال گیرنده به شبکه های صنعتی باید به نوع و تعداد پورت های آن توجه کرد.
به صورت معمول ارتباط گیرنده با شبکه های صنعتی از طریق پورت Rs232، RS485 و اترنت انجام می شود. روش اتصال کابل های شبکه و تنظیمات این نوع از گیرنده ها بسیار پیچیده می باشد. در تصویر زیر پورت اترنت را مشاهده می کنید.

تست و تنظیمات:

با توجه به نقش فرستنده در مدار فرمان و قابلیت های گیرنده، می توان خروجی ها را به صورت پالس، قطع و وصل با یک شستی و قطع و وصل با دو شستی انتخاب کرد. اما این روش ها چه تفاوت هایی با هم دارند و در چه مدارهایی استفاده می شوند؟
در تصویر زیر شکل موج خروجی رله یا ترانزیستور گیرنده در حالت پالس را مشاهده می کنید. در این حالت اگر فرستنده تحریک شود، یک پالس با زمان ثابت و غیر قابل تغییر در خروجی گیرنده اعمال خواهد شد. در این مثال اگر شستی فشرده شده ولی رها نشود، تغییری در خروجی اعمال نشده و همان یک پالس ایجاد شده و بلافاصله قطع خواهد شد.

فرض کنید یک شستی معمولی و سیم دار را برای استارت یک الکتروموتور تحریک می کنیم. تا هنگامی که دست ما روی شستی باقی بماند، فرمان وصل نیز ادامه خواهد داشت. در این نمونه اگر شستی دچار عیب مکانیکی شود، مدار همواره وصل باقی مانده و خطرناک خواهد بود. در مقابل اگر شستی بدون سیم در حالت خروجی پالس دچار اشکال مکانیکی شود، هیچ خطری در مورد راه اندازی ناخواسته‌ی مدار نخواهیم داشت.

طبق تصویر با تحریک شستی بدون سیم در حالت پالس یک قطع و وصل ۵۰۰ میلی ثانیه ای خواهیم داشت. در صورتی که قبل از تمام شدن زمان پالس شستی رها شده و مجدد تحریک شود، خروجی تا ۵۰۰ میلی ثانیه‌ی دیگر تمدید خواهد شد.

این نوع خروجی برای روشن کردن کنتاکتورها، تغییر در مدار فرمان مانند راه اندازی مجدد، زمان گیری، تغییر ورودی های دیجیتال در PLC و … استفاده می شود. در صورتی که بخواهیم از خروجی پالس برای روشن و خاموش کردن تجهیزات استفاده کنیم، حداقل به دو شستی و دو خروجی نیاز خواهد بود.

مدل دیگر خروجی در رله یا ترانزیستورهای گیرنده، حالت روشن و خاموش با یک شستی می باشد. طبق تصویر زیر، در صورتی که شستی برای بار اول تحریک شود، خروجی به حالت وصل تغییر کرده و در همان حالت باقی خواهد ماند. با تحریک دوم همان شستی، خروجی از حالت وصل به حالت قطع تغییر کرده و در همان حالت باقی می ماند.

در این روش می توان با فشردن یک شستی، یک وسیله را روشن و با فشردن دوم همان شستی آن را خاموش کرد. با این کار نیازی به استفاده از مدارهای پایدار کننده در کنتاکتورها و رله ها و استفاده از تیغه های نرمال باز نمی باشد.

در صورتی که بخواهیم روش های معمول استارت و استپ را پیاده کنیم، می توانیم این حالت را در گیرنده تنظیم کرده و از دو شستی با رنگ های مختلف استفاده کنیم. با این کار با فشردن شستی استارت، خروجی رله یا ترانزیستور گیرنده روشن شده و در همان حالت باقی می ماند. برای خاموش کردن خروجی گیرنده باید شستی دوم تحت عنوان شستی استپ فشرده شود. با این کار خروجی از حالت وصل به حالت قطع تغییر کرده و در همان حالت باقی می ماند.

شکل موج های خروجی گیرنده در مدل استارت و استپ در مقابل تحریک فرستنده ها را می توانید در تصویر مشاهده کنید.

بعد از سیم بندی کامل گیرنده و تقویت ها، باید مدار را در شرایط مختلف تست کنیم. لطفا برای شروع مراحل این اقدامات را انجام دهید:

  • از عدم فعالیت تمام اعضا روی مدارهای الکتریکی، دستگاه و ماشین آلات مطمئن شوید.
  • اطمینان حاصل کنید که با وصل برق هیچ بخشی به صورت خودکار راه اندازی نمی شود.
  • با هماهنگی اقدام به برداشتن تجهیزات قفل و نشانه گذاری و وصل کلیدهای بالادست کنید.
  • مدار فرمان را با استفاده از اهم متر و شماره سیم های درج شده کنترل کرده و از صحت آن مطمئن شوید.
  • با روشن کردن گیرنده ها از تنظیمات نهایی و صحیح بودن آن ها اطمینان حاصل کنید.
  • فرستنده ها را تحریک کرده و رفتار گیرنده و قدرت سیگنال دریافتی را کنترل کنید. قدرت سیگنال معمولا روی گیرنده و توسط نمایشگرهایی مشخص می شود. با توجه به تعداد مختلف فرستنده ها، در برخی مدل ها قدرت آخرین سیگنال ارسالی برای چند دقیقه نمایش داده می شود.

در صورت صحیح بودن مراحل تست اولیه، تمام دستگاه ها، روشنایی و ماشین آلات موجود در بخش را روشن کرده و تست ها را مجدد تکرار کنید. فعال شدن برخی از دستگاه های تولید کننده‌ی نویز می تواند روی قدرت ارسال و دریافت سیگنال توسط فرستنده و گیرنده تاثیر گذار باشد. با اتمام تست ها مجدد سیستم را خاموش کرده و در حالت ایمن قرار دهید.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان