محدوده‌ی این خطوط از خروجی تابلوهای فشارضعیف در انواع پست‌های هوایی و زمینی توزیع آغاز شده و تا نقطه‌ی تحویل به مشترکین ادامه دارد. خطوط فشار ضعیف به صورت کلی در دو مدل هوایی و زمینی جهت مصارف عمومی و یا تغذیه‌ی مشترکین اختصاصی با استفاده از هادی‌ها و یراق‌آلات متنوع احداث می‌شوند. این خطوط در قسمت نهایی توزیع انرژی قرار داشته و  نسبت به خطوط دیگر از نظر طول و میزان بار تغذیه کننده کوچکتر هستند. همانند مراحل طراحی خطوط در سطوح ولتاژی دیگر، اطلاعات و دیاگرام‌های پایه در این بخش مربوط به موقعیت جغرافیایی تاسیسات و شبکه‌ها، دیاگرام‌های تک‌خطی، حفاظت و نوع شبکه می‌شوند.

شبکه ی فشار ضعیف از ترانسفورماتور تا مصرف کننده

خطوط فشار ضعیف اغلب برای تغذیه‌ی بارهای کوچک به روش شعاعی استفاده شده و از نظر تجهیزات کلیدزنی، عیب یابی خودکار، مانور بار و … با خطوط ولتاژی مختلف از جمله خطوط فشار متوسط قابل مقایسه نیستند. تقریبا بروز هرگونه عیب در تاسیسات فشار ضعیف از جمله خطوط عمومی و اختصاصی، باعث بروز خاموشی‌های طولانی مدت خواهد شد. به همین علت طراحی این شبکه‌ها با توجه به میزان بار و محیط احداث اهمیت بسیار زیادی دارد.

خطوط و پست های فشار متوسط