خطوط فشار متوسط

طبق تصویر شماره‌ی …، محدوده‌ی کاری شبکه‌های فشار متوسط از خروجی پست‌های فشار قوی یا فوق توزیع تا اولیه‌ی ترانسفورماتورهای توزیع بوده و با توجه به محل، اهمیت بارها و … می‌توانند مدل و آرایش‌های مختلفی داشته باشند. یک فیدر یا خط فشار متوسط توانایی انتقال انرژی در حد چند مگاوات با فاصله‌ی کم را داشته و به صورت‌های اختصاصی و عمومی تعریف می‌شود. خطوطی که تنها جهت تغذیه‌ی یک بار مشخص مثلا یک کارخانه احداث شده و لوازم اندازه‌گیری آن در پست‌ فشارقوی یا فوق توزیع باشد، فیدر اختصاصی نام دارد. در طرف مقابل، فیدر یا شبکه‌ی عمومی توسط شرکت‌های توزیع انرژی برق احداث شده و می‌تواند چندین پست عمومی و اختصاصی را تغذیه کند.توزیع انرژی با ولتاژ فشار متوسط

همانند شبکه‌های فشارقوی، خطوط فشار متوسط نیز به صورت‌های زمینی و هوایی احداث می‌شوند. در خطوط هوایی از پایه‌های مختلف مانند چوبی، سیمانی و فلزی به صورت تکی و یا چندتایی جهت انتقال توان با هادی‌های بدون روکش، کابل‌های روکش دار مجزا و کابل‌های خودنگهدار و غیره استفاده می‌شود.این روش توزیع انرژی نسبت به نوع دفنی یا زمینی هزینه‌های کمتری داشته و اغلب در محیط‌های باز و خارج از شهر‌ها قابل احداث است. نوع و تعداد هادی‌ها، آرایش و یراق‌آلات این خطوط از جمله پایه‌ها، مقره‌ها، کنسول‌ها، مهار‌ها و … با توجه به محیط، تعداد مدارها، میزان و اهمیت بار و غیره انتخاب شده و همواره یکسان نیستند.

آرایش مثلثی

علاوه‌بر تجهیزات ذکر شده که جزء ساختار اصلی شبکه‌ها هستند، تجهیزات دیگری مانند سیستم‌های حفاظتی، جدا کننده‌ها، سیستم‌های خطایابی، مانور یا انتقال بار و … نیز در شبکه‌های فشار متوسط هوایی وجود دارند.

سکسیونر فشار متوسط

شبکه‌های هوایی ضمن داشتن مزایایی همچون هزینه‌ی تمام شده پائین، سرویس و نگهداری آسان، خطایابی و رفع اشکال سریع و غیره دارای معایب زیادی نیز هستند. به عنوان مثال می توان به مشکلات حریم، پیامدهای ناشی از برخورد مستقیم با هادی‌ها و تجهیزات، تاثیر پذیری نسبت به عوامل جوی، سرقت و در کل قابلیت اطمینان پائین این خطوط اشاره کرد. برای حل مشکلات ذکر شده در مناطق حساس و متراکم از خطوط زمینی فشار متوسط استفاده می‌شود.

ولتاژ تماس

شبکه‌های زمینی در مقابل خطوط هوایی قابلیت اطمینان بالاتری دارند اما گزینه‌هایی مانند هزینه‌ی تمام شده‌ی بالا، زمان عیب یابی و رفع اشکال طولانی، سرویس و نگهداری پیچیده و غیره استفاده از آن‌ها را محدود می‌کند. با توجه به شرایط مختلف و احداث خطوط توزیع فشار متوسط در محدوده‌های چندین کیلومتری، می‌توان گفت اغلب این شبکه‌ها ترکیبی از مدل‌های مختلف هوایی و زمینی هستند.موارد مهم در شبکه‌های زمینی محدود تر از نوع هوایی بوده و به صورت کلی به دو بخش انتخاب نوع کابل و روش احداثمحدود می‌شود. کابل‌های فشار متوسط از نظر سطح مقطع، جنس‌هادی، تحمل تنش‌های مکانیکی، تعدادهادی، نوع عایق بندی و … در گروه‌های بسیار متنوعی ساخته می‌شوند.

خطوط زمینی برق

در طراحی و احداث خطوط فشار متوسط از دیاگرام‌های موقعیت جغرافیایی به عنوان دیاگرام پایه استفاده می‌شود. در این دیاگرام‌ها نوع و موقعیت قرارگیری تجهیزات، تعداد تجهیزات، نقاط خاص و … درج می‌شود. علاوه بر دیاگرام‌های موقعیت جغرافیایی، از دیاگرام‌های دیگری نیز برای نمایش خصوصیات شبکه مانند آرایش خطوط، تعداد مدارها، روش نصب تجیهزات و … استفاده شود. دیاگرام‌های کامل کننده با توجه به نوع خطوط متفاوت هستند. به عنوان مثال در تصویر شمار‌ی …، برخی از آرایش‌های استفاده شده در خطوط هوایی فشار متوسط را مشاهده می‌کنید.

خط هوایی

طبق تصویر شماره‌ی …، دیاگرام‌های کامل کننده در خطوط کابلی می‌توانند مربوط به نحوه‌ی احداث آن‌ها در زمین، آماده کردن بستر، کانال و یا قرارگیری در لدرها باشند. روش احداث کابل‌ها می‌تواند دفن شده در زمین، قرارگرفتن در کانال، سینی کابل و … باشد.

احداث کابل

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.