دیاگرام های متنوعی در پست های فشار قوی وجود دارند به عنوان مثال …

علاوه بر حفاظت‌های ذکر شده، مسائل مربوط به سیستم زمین نیز در پست‌های انتقال اهمیت زیادی دارد. در این محیط تنها کوبیدن چند میله و یا قراردادن صفحه در زمین کافی نبوده و باید به صورت کاملا محاسبه شده یک پلن زمین قدرتمند طراحی کرد. دیاگرام‌های مربوط به سیستم زمین دقیقا مشخص می‌کنند که سیستم مورد نظر به چه منظوری، با چه روشی و مواد اولیه‌ای اجرا شده و به چه نقاطی متصل خواهد شد. به عنوان مثال در تصویر شماره‌ی …، ابعاد و روش اجرای یک شبکه‌ی زمین در پست را مشاهده می‌کنید.

مش اتصال زمین

در یک پست فشار قوی بخش‌های بسیار زیاد دیگری وجود دارد که شرح روش‌های نصب و بهره برداری از آن‌ها بسیار زمان‌بر خواهد بود. هدف اصلی این کتاب نمایش برخی از دیاگرام‌ها در سطوح مختلفی کاری می‌باشد. به عنوان مثال در بخش قدرت می‌توان از نحوه‌ی نصب و سیم بندی سکسیونرهای موتوردار، برقگیرها، ترانس‌های ولتاژ خازنی، کوپلرها، سیستم تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور، حفاظت‌های بیشتر ترانسفورماتور مانند کنترل دمای هسته، کنترل دمای روغن، رله‌ی بوخهلتس، سیستم تهویه و … نام برد.

بوخهلتس

از طرفی این پست‌ها نیز همانند نیروگاه‌ها دارای چندین سطح کنترلی از جمله ادوات نصب شده در محل هر تجهیز، مرکز کنترل داخل سایت و مراکز کنترل بیرون از سایت هستند. این بخش‌ها از نظر تغذیه‌ی الکتریکی، اتصال به ترانس‌های ولتاژ و جریان، درگاه‌های ارتباطی، روش‌های نصب، بهره‌برداری و غیره شرایط متفاوتی دارند.

راهبری شبکه های الکتریکی

با توجه به موارد ذکر شده در مجموعه اسناد یک پست فشار قوی دیاگرام‌های دیگری جهت نمایش وضعیت و اتصالات سیستم‌های حفاظتی و رله‌ها، UPSها، باطری‌ها، خطوط DC، خطوط AC به صورت تکفاز و سه فاز، شبکه‌های انتقال اطلاعات، سیستم‌های روشنایی، امنیتی و … نیز وجود دارند.

کنترل و راهبری شبکه های الکتریکی

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.