همانطور که در قسمت‌های قبلی اشاره شد، در یک پست توزیع با ترانسفورماتور، دو سیستم زمین مجزا جهت اتصال نقطه‌ی صفر ترانسفورماتور و بدنه‌ی فلزی تجهیزات و برقگیرها طراحی می‌شود. این سیستم به پیچیدگی و بزرگی سیستم زمین پست‌های فشارقوی نبوده و معمولا با چند میله یا صفحه‌ی مسی با فاصله‌ی مناسب از یکدیگر اجرا می‌شوند.

صفحه ی مسی زمین

در دیاگرام سیستم‌های زمین یک پست توزیع اطلاعات کافی شامل روش و مراحل اجرا، مشخصات و میزان مواد کاهنده‌ی مقاومت، مشخصات یراق‌آلات مانند تعداد و اندازه‌ی الکترودها، تعداد و ابعاد صفحه‌های مسی، قطر سیم‌ها، روش اتصال سیم به الکترود یا صفحه‌ها، نقاط اتصال سیم‌های زمین خروجی به تجهیزات و … ارائه می‌شود. در نظر داشته باشید ممکن است مجموعه‌ی اطلاعات ذکر شده در چند سند مختلف طراحی و ترسیم شوند.

سیستم زمین ساده

ممکن است در پست‌های ساختمانی از هم بندی بین قسمت‌های فلزی سازه و سیستم ارت بدنه‌ی تجهیزات استفاده نیز شود. در پست‌های کیوسک یا بدنه‌ی کاملا فلزی، نقاط مشخص شده جهت افزایش سطح ایمنی باید به سیستم زمین متصل شود. این قسمت‌ها می‌تواند دیواره‌های ثابت، درب‌ها، سقف، فنس و … باشند.

پست فشار متوسط کیوسک

در پست‌های زمینی علاوه بر تجهیزات قدرت، المان‌های دیگری جهت تامین روشنایی و تغذیه‌ی پریزهای داخل فضای پست، روشنایی و پریزهای داخل تابلوهای فشار ضعیف و سیستم تهویه نیز وجود دارد. برای اجرای این بخش‌ها معمولا از دیاگرام‌های تک‌خطی و مسیر جریان استفاده می‌شود.

روشنایی داخل پست می‌تواند به صورت اتوماتیک و باتوجه به ورود افراد، روشنایی محیط و یا به صورت دستی و توسط کلیدهای معمولی روشن و خاموش شود. تهویه‌ی تابلوها و پست‌های زمینی معمولا توسط یک یا چند فن به صورت اتوماتیک تامین می‌شود. مدار کنترل این فن‌ها با ترموستات به گونه‌ای طراحی می‌شود تا به دمای محیط وابسته باشند.در این روش با بالا رفتن دما، فن‌ها شروع به کار کرده و با کاهش دما خاموش می‌شوند.

علاوه بر تعداد فن‌ها، محل قرارگیری دریچه‌های ورودی و خروجی هوا نیز در تهویه‌ی پست بسیار موثر است. برای جلوگیری از ورودی گرد و غبار بهتر است روی کانال فن‌ها از دمپر استفاده شود. این دریچه‌ها با خاموش شدن فن بسته شده و از ورودی اشیاء خارجی به پست جلوگیری می‌کنند.

کانال و فن برای تهویه پست های فشار متوسط

هدف اصلی و مهم در احداث خطوط و پست‌های فشار متوسط، تحویل انرژی با ولتاژ فشار متوسط یا فشار ضعیف در توان‌های مختلف به متقاضیان است. در پست‌های زمینی تحویل انرژی به هردو شکل فشار متوسط و فشار ضعیف امکان پذیر بوده و برای این‌کار تنها محل نصب لوازم اندازه‌گیری در اولیه و ثانویه تغییر می‌کند. در نظر داشته باشید که محل قرارگیری لوازم اندازه‌گیری به توان درخواستی مشترک بستگی دارد. به عنوان مثال در تحویل انرژی به صورت فشار متوسط به یک مشترک ولتاژ اولیه، از ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار متوسط قابل نصب در فضای داخلی استفاده می‌شود اما در تحویل ولتاژ فشار ضعیف، تنها ترانسفورماتور جریان به کنتور متصل می‌شوند.

کنتور فشار ضعیف

علاوه بر دیاگرام‌های ذکر شده در خصوص پست‌های توزیع، لوازم اندازه‌گیری نیز دارای جداول، دیاگرام‌های مسیر جریان و دیاگرام‌های تک‌خطی هستند. در اسناد ذکر شده اطلاعات کاربردی در زمینه‌ی محل نصب لوازم اندازه‌گیری به صورت اولیه یا ثانویه، تعداد ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد نیاز، ظرفیت، کلاس و دقت آن‌ها، روش اتصال به لوازم اندازه‌گیری، تنظیمات و تعرفه‌ها، نحوه‌ی قرائت اطلاعات برداشت شده توسط کنتور و … ارائه خواهد شد. در قسمت حفاظت به این موضوع اشاره شد که ترانس‌های جریان می‌توانند به دو منظور اندازه‌گیری و حفاظت استفاده شوند. این کار باعث کمتر شده تجهیزات و ابعاد تابلوهای می‌شود.

ترانس ولتاژ فشار متوسط بین دو فاز

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.