روز جهانی ایمنی در محیط کار:

۲۸ آپریل روز جهانی ایمنی در محیط کار است. این روز را به تمام فعالان صعنت برق تبریک گفته و به آن ها یادآور می شویم که این کشور به شما نیاز دارد. مراقب خودتان باشید. لطفا مقالات مرتبط با ایمنی در برق را در بخش حوادث و ایمنی در برق مطالعه بفرمایید.