روز جهانی سیمبان:

سیمبان، لاین من، تکنسین خطوط قدرت و … عنوان هایی است که برای افراد فعال در زمینه ی انتقال و توزیع برق استفاده می شود. البته این عنوان ابتدا برای کارکنان مخابرات به کار برده شده است. به صورت کلی سیمبان به افرادی گفته می شود که در محیط های باز کار کرده و در شرایط سختی از نظر جوی و کاری قرار دارند.

شغل سیمبانی از سال ۱۸۴۰ با راه اندازی خطوط تلگراف روی پایه های چوبی آغاز شده و با توسعه ی خطوط برق در سال ۱۸۹۰ وارد این صنعت شد. سیمبان ها هر روزه در معرض شرایط خطرناکی از نظر حوادث کاری، برق گرفتگی و … هستند اما در برخی شرکت های توزیع برق مورد کم لطفی قرار می گیرند. مثلث زرد روز جهانی سیمبان را تبریک گفته و آرزوی ایامی بدون حادثه برای تمام فعالان صنعت برق دارد.