سنسور القایی: Inductive Sensor:

این سنسور به فلزات حساس بوده و در دو نوع تماسی و بدون تماس ساخته می‌شود. روش کار سنسور القایی به این صورت است که در قسمت حساس آن یک میدان مغناطیسی تولید می‌شود. این میدان وقتی در مجاورت قطعات فلزی قرار بگیرد، در آن‌ها جریان گردابی تولید می‌کند. جریان گردابی باعث کاهش انرژی میدان تولید شده توسط سنسور و در نتیجه تحریک خروجی آن می‌شود. در تصویر یک سنسور القایی هم سطح یا Flush بدون تماس و دیجیتال را مشاهده می کنید.

سنسورهای القایی در مدل‌های دیجیتال، آنالوگ و پالس تولید شده و می‌توان از آن‌ها برای مواردی مانند اندازه‌گیری فاصله‌ی قطعات فلزی، جداسازی قطعات فلزی، جداسازی قطعات فلزی با ابعاد مختلف، اندازه‌گیری ضخامت فلز، کنترل وضعیت چرخ‌دنده‌های فلزی، اندازه‌گیری سرعت و … استفاده کرد.

این سنسورها ارزان و پرکاربرد بوده و می‌توان انواع دیجیتال آن را به صورت تکی، مقابل هم، در کنار هم، سری، موازی و یا جهت اتصال به انواع کنترلر و شبکه‌های صنعتی استفاده کرد. قبل از تهیه‌ی سنسور القایی باید سوال های مطرح شده در مقاله ی المان‌های مهم در انتخاب سنسور را پاسخ داد. با این کار مشخصات ظاهری و کاری سنسور تعیین می‌شود. طبق تصویر زیر، علاوه بر موارد فوق در کاتالوگ سنسورها راه‌کارها و فاصله‌هایی برای نصب چند سنسور در کنار هم و یا نصب سنسورها در محیط‌های تمام فلزی ارائه شده است. رعایت نکردن این موارد می‌تواند باعث عدم عملکرد صحیح سنسور شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان