سنسور خازنی: Capacitive Sensor:

این سنسور تقریبا به تمام مواد فلزی و غیر فلزی حساس بوده و در دو نوع تماسی و بدون تماس ساخته می‌شود. سنسور خازنی از نظر روش کار و ظاهر بسیار شبیه به سنسورهای القایی است؛ با این تفاوت که در آن از اندازه‌گیری تغییر ظرفیت خازن استفاده می‌شود. روش کار در این سنسور به این صورت است که با نزدیک شدن یا تماس مستقیم اجسام فلزی و عایق به سنسور، ظرفیت خازنی قسمت حساس آن تغییر کرده و در نتیجه خروجی آن تحریک می‌شود. در تصویر زیر یک سنسور خازنی هم سطح یا Flush بدون تماس و دیجیتال را مشاهده می کنید.

سنسورهای خازنی در مدل‌های دیجیتال و آنالوگ با بدنه‌های فلزی و پلاستیکی تولید شده و می‌توان از آن‌ها برای مواردی مانند کنترل سطح در مخازن پودر، غلات، مایعات، شمارش یا تشخیص موارد فلزی و غیر فلزی، کنترل صحیح بسته‌بندی مانند اطمینان از وجود اجسام در داخل کارتن‌ها یا پر شدن بطری‌ها به اندازه‌ی کافی و … استفاده کرد. در تصویر زیر کاربرد سنسور خازنی دیجیتال برای اطمینان از قرارگیری لامپ‌ها در کارتن را مشاهده می کنید.

سنسورهای خازنی در برابر آلودگی، رطوبت و شرایط محیطی حساس بوده و این موارد می‌تواند روی عملکرد آن‌ها تاثیر گذار باشد. می‌توان انواع دیجیتال سنسورهای خازنی را به صورت تکی، مقابل هم، در کنار هم، سری، موازی و یا جهت اتصال به انواع کنترلر و شبکه‌های صنعتی استفاده کرد. قبل از تهیه‌ی سنسور خازنی باید سوال های مطرح شده در بخش المان‌های مهم در انتخاب سنسور را پاسخ داد. با این کار مشخصات ظاهری و کاری سنسور تعیین می‌شود. علاوه بر موارد فوق در کاتالوگ سنسورها راه‌کارها و فاصله‌هایی برای نصب چند سنسور در کنار هم، نحوه‌ی اتصال زمین کردن سنسور و جسم، تنظیم حساسیت با توجه به جسم و … ارائه شده است. لازم به ذکر است که سنسورهای خازنی را می توان بر اساس نوع جنس تحت کنترل، تنظیم و کالیبره کرد. رعایت نکردن این موارد می‌تواند باعث عدم عملکرد صحیح سنسور شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان