سنسور نوری: Photoelectric Sensor:

این سنسور سنسور بدون تماس، به پرتوی نور حساس بوده و از یک منبع ارسال کننده‌ی نور و یک گیرنده تشکیل شده است. اساس کار سنسورهای نوری بر مبنای کیفیت و فاصله‌ی زمانی دریافت نور تابیده شده از منبع بوده و در مدل‌های دیجیتال و آنالوگ برای تشخیص جابه‌جایی، اجسام، شمارش، تشخیص رنگ، صحت قرارگیری اجسام در بسته‌بندی یا مونتاژ، اندازه‌گیری فاصله، کنترل سطح در مخازن، کنترل درب‌ها، سیستم‌های حفاظتی و …  استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک نمونه سنسور نوری آنالوگ را مشاهده می کنید.

طبق تصویر زیر، سنسورهای نوری در مدل‌های بسیار متنوعی مانند گزینه ی a فرستنده و گیرنده‌ی جداگانه، b فرستنده و گیرنده‌ی واحد با دریافت انعکاس از منشور،  c دریافت انعکاس از اجسام، d فیبر نوری، e اسکنرهای سطح یا پرده‌ی نوری، f تشخیص رنگ و .. ساخته می‌شوند.

هر یک از این سنسورها دارای خصوصیات منحصر به فرد بوده و باید متناسب با شرایط ماشین‌آلات، نوع کاربری، محل نصب و … انتخاب شوند. برای انتخاب سنسور نوری مناسب، علاوه بر پاسخ به سوال های مطرح شده در بخش‌های قبل، باید به کاتالوگ شرکت سازنده نیز مراجعه شود. در کاتالوگ‌ها اطلاعات مهمی در مورد نصب، تنظیم و سیم‌بندی سنسورهای نوری درج شده و رعایت نکردن این موارد می‌تواند باعث عدم عملکرد صحیح سنسور شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان