شستی مغناطیسی ضد آب با محافظ:

شستی های ضدآب و مغناطیسی با محفاظت در برابر قطع یا کاهش ولتاژ Electromagnetic Waterproof Switch (Push button) with Under Voltage and Power Outage Protection دارای یک عملگر استپ، یک عملگر استارت و یک بوبین هستند. این شستی که به صورت مجتمع در آمده می تواند یک یا چند پلاتین داشته و به خوبی در برابر نفوذ آب مقاومت کند. به عنوان مثال در تصویر زیر، یک شستی مغناطیسی را مشاهده می کنید که روی عملگرهای آن با پوشش منعطف پلاستیکی پوشیده شده و در نهایت یک درب ایمنی هم دارد.

تعداد پلاتین ها و نحوه‌ی مقاوم سازی در برابر نفوذ آب در شستی های مغناطیسی ممکن است متفاوت باشد اما سوال مهم این است که چرا یک شستی باید دارای بوبین باشد و این سیستم چه مزایایی دارد؟

فرض کنید می خواهیم یک پمپ کوچک تک فاز را در یک محیط مرطوب با شستی استارت روشن و با شستی استپ خاموش کنیم. برای این کار به دو شستی تک یا یک شستی دوبل و کنتاکتور نیاز داریم.
طبق تصویر زیر، در مدار های معمولی با زدن شستی استارت، بوبین کنتاکتور وصل شده و سپس از طریق یک پلاتین باز همان کنتاکتور، پایدار می شود. با این کار مصرف کننده که به پلاتین های قدرت کنتاکتور متصل است روشن می شود. روشن باقی ماندن مصرف کننده تا زمانی ادامه دارد که شستی استپ فشرده شده و یا برق سیستم قطع شود. در این حالت کنتاکتور خاموش شده و نیاز به استارت مجدد دارد.

روش ساده تر و در عین حال ایمن تر، استفاده از شستی مغناطیسی است. همان گونه که در قسمت قبل ذکر شد، این شستی دارای چند پلاتین و یک بوبین داخلی است. با سیم بندی این شستی و فشردن عملگر استارت، ضمن بسته شدن پلاتین های نرمال باز، بوبین داخلی آن روشن شده و پایدار می شود.
با پایدار شدن بوبین داخلی، پلاتین نرمال باز نیز در وضعیت وصل باقی می ماند بعنی بدون استفاده از کنتاکت کمکی کنتاکتور، خروجی این شستی وصل باقی خواهد ماند.

بسته ماندن پلاتین این شستی تا زمانی ادامه دارد که شستی استپ روی آن فشرده شده، از راه دور تغذیه‌ی بوبین A1 قطع شده و یا برق ورودی کاملا قطع و یا از حد مجاز کمتر شود. با رخ دادن هر یک از این موارد، بوبین داخلی خاموش شده و خروجی پلاتین آن نیز باز می شود. به بیان ساده تر با استفاده از شستی مغناطیسی می توان مصرف کننده های توان پائین و کمتر از ۱۶ آمپر را به صورت مستقیم و بدون نیاز به رله یا کنتاکتور و محافظ ولتاژ، کنترل کرد.

در تصویر زیر و گزینه‌ی a شمای الکتریکی این شستی را مشاهده می کنید. در همین تصویر و گزینه‌ی b در صورت فشردن شستی استارت الکترموتور روشن شده و تا فشردن شستی استپ، قطع تغذیه‌ی بوبین A1، قطع برق و یا کاهش ولتاژ، به کار خود ادامه خواهد دارد. در صورت استفاده‌ از این شستی در توان های بالاتر، طبق گزینه‌ی c می توان خروجی پلاتین نرمال باز را به بوبین کنتاکتور متصل کرد.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان