شستی های مکانیکی:

در مقاله ی معرفی شستی ها اشاره شد که شستی ها در صنعت برق می توانند فرمان الکتریکی یا مکانیکی داشته باشند. ممکن است این سوال مطرح شود که: چرا به اعمال نیروی مکانیکی توسط شستی نیاز داریم؟ این نوع شستی در چه جایی کاربرد دارد؟
در برخی از تجهیزات الکتریکی مخصوصا بریکرها، بی متال ها، کنترل بارها و … دکمه هایی وجود دارد که باید برای رفع خطا، راه اندازی مجدد، تست و یا قطع مدار فشرده شود. این دکمه ها معمولا توسط دست و با ابزارهای خاصی مانند فازمتر، پیچ گوشتی و … فشرده می شوند.
در تصویر زیر تجهیزاتی با دکمه های فیزیکی مانند گزینه ی a بریکر کامپکت یا MCCB ، گزینه ی b رله‌ی خطای زمین یا ارت فالت و گزینه ی c رله‌ی اضافه جریان حرارتی یا بی متال را مشاهده می کنید.

ضمن امکان برق گرفتگی حین تحریک این دکمه ها، ممکن است تجهیزات به علت های خاصی مانند کشویی بودن تابلوها، اینترلاک درب ها، فشردگی و زیاد بودن تجهیزات، ضد انفجار یا ضد آب بودن و … در دسترس نباشند و امکان فشردن مستقیم دکمه ها در آن ها وجود نداشته باشد.
برای رفع این مشکل از شستی های مکانیکی استفاده می شود. این شستی ها با عنوان ریست مکانیکی بی متال نیز شناخته می شوند. در تصویر زیر یک نمونه تابلوی ضد انفجار را مشاهده می کنید.

شستی های مکانیکی در مدل های متنوعی ساخته می شوند و همانند شستی های معمولی روی سطح بیرونی تابلو یا جعبه های استاندارد نصب می شوند. با فشار این شستی دکمه‌ی روی تجهیزات که داخل تابلو برق یا جعبه های استاندارد هستند، توسط سیم یا شفت مستقیم به صورت مکانیکی تحریک می شود. در واقع با استفاده از این شستی نیازی به باز کردن درب تابلو یا جعبه های استاندارد جهت فشردن دکمه‌ی روی تجهیزات نیست. در تصویر شستی ریست مکانیکی را مشاهده می کنید.

برای پوشش تمام حالت ها و تابلو ها این شستی ها در دو نوع با شفت و با سیم ساخته می شوند. مدل های سیم دار با توجه به برند تجهیزات ساخته شده و حتما باید هنگام خرید از موجود بودن آن مطمئن شویم. مدل ساده و پرکاربرد این شستی ها با شفت مستقیم است. شفت این شستی ها در مدل های پلاستیکی و فلزی با قابلیت تنظیم طول وجود دارد. به عنوان مثال و طبق تصویر زیر، می توان با شکستن قسمت های مشخص شده روی شفت به اندازه‌ی مناسب دست پیدا کرد.

در این تصویر مونتاژ شستی مکانیکی شامل (۱) لوازم موجود، (۲) شکستن شفت برای رسیدن به اندازه‌ی دلخواه، (۳) قرار دادن فنر رابط، (۴) اضافه کردن قسمت انتهایی، (۵) نصب روی سطح تابلو و (۶) نمای کلی شستی مونتاژ شده را مشاهده می کنید.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان