طراحی مدار نصب سنسور القایی دوسیمه:

تصویر زیر را در نظر بگیرید. این تصویر جابه‌جایی یک صفحه‌ی فلزی روی نوار حمل را نمایش می‌دهد. تصور کنید این صفحه باید در یک موقعیت مشخص به مدت دو دقیقه متوقف شده تا عملیاتی نظیر نصب قطعات دیگر، جوشکاری، زدن لیبل و … روی آن انجام شود. با توجه به این‌که جنس قطعه‌ی متحرک از فلز می‌باشد، بهترین انتخاب سنسور القایی بدون تماس خواهد بود. [userpro_private]

در مقاله ی سنسورهای القایی ذکر شد که این سنسور به فلزات حساس بوده و در دو نوع تماسی و بدون تماس ساخته می شود. برای آشنایی بیشتر با این سنسور و روش کار آن می توانید مقاله ی سنسورهای القایی یا inductive sensor را مطالعه کنید.

در این مثال فرض شده که یک سنسور استوانه‌ای و دو سیمه‌ی جریان متناوب می‌تواند خواسته‌های ماشین را برآورده کند. از آن‌جایی که این سنسور باید با یک بار به صورت سری قرار بگیرد، خروجی شستی اضطراری با عبور از سنسور به یک رله یا کنتاکتور متصل شده است.

با وارد شدن صفحه‌ی فلزی به محدوده‌ی عملکرد سنسور، جریان عبوری از آن افزایش یافته و کنتاکتور KF1 جهت توقف ماشین روشن می‌شود. این کنتاکتور ضمن صدور فرمان توقف باعث راه اندازی یک تایمر دو دقیقه‌ای به نام KF2 نیز خواهد شد. بعد از سپری شدن زمان توقف، کنتاکتور KF3 فرمان استارت را صادر کرده و قطعه از محدوده‌ی سنسور خارج می‌شود. با عبور قطعه، کنتاکتور KF1 خاموش شده و با قطعه‎ی بعدی این مراحل تکرار می‎شود.

در تصویر زیر نمونه هایی از سنسورهای القایی را مشاهده می کنید.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان