طراحی مدار نصب سنسور مغناطیسی:

جهت بررسی وضعیت باز یا بسته بودن درب یا پنجره‌ی اماکن، ماشین‌آلات و … از انواع سنسورهای مغناطیسی استفاده می‌شود. همان‌طور که در مقاله ی سنسور مغناطیسی شرح داده شد، این سنسور به میدان مغناطیسی حساس بوده و از دو جزء رله‌ی حساس به میدان و آهن‌ربا تشکیل شده که روی قسمت ثابت و متحرک درب نصب می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با این سنسور و روش کار آن می توانید مقاله ی سنسور مغناطیسی را مطالعه کنید.

تصور کنید بخواهیم وضعیت باز یا بسته بودن درب مربوط به ورود قطعه را در یک ماشین تراش خودکار کنترل کنیم.

این کار که جهت افزایش ایمنی اپراتور انجام می‌شود باید دو شرط زیر را داشته باشد:

  • هنگام باز بودن درب ماشین روشن نشود.
  • باز شدن درب حین کار، ماشین را متوقف کند.

علامت مداری سنسور مغناطیسی و دیاگرام مدار مورد نظر در تصویر زیر نمایش داده شده است. در این مدار از یک سنسور با پلاتین نرمال باز بعد از شستی قطع اضطراری استفاده شده است.

بسته شدن کامل درب باعث قرار گرفتن آهن‌ربا روی قسمت ثابت سنسور و در نتیجه بسته شدن پلاتین آن می‌شود. در این شرایط فشردن شستی استارت باعث وصل و پایدار شدن کنتاکتور KF4 و راه اندازی ماشین خواهد شد.

در صورتی که حین کار درب ماشین باز شود، آهن‌ربا از قسمت حساس سنسور فاصله گرفته و باز شدن پلاتین آن مانند یک شستی استپ مدار را متوقف می‌کند. از این سنسور در سیستم‌های مختلف مانند متوقف کردن ماشین‌آلات، ربات‌ها، به صدا در آوردن آژیر خطر، تحریک سیستم‌های امنیتی و … نیز استفاده می‌شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان