فلوتر مغناطیسی:

این فلوتر از قسمت بالای مخزن و به صورت عمودی نصب شده و دارای یک لوله‌ی توخالی و یک یا چند شناور می‌باشد. لازم به ذکر است که این لوله به نحوی تولید می‌شود که مایع داخل آن نفوذ نکند. طبق تصویر، شناورها طوری روی میله قرار می‌گیرند تا به سادگی با تغییر سطح مایع بالا و پایین بروند. در تصویر و در گزینه ی a شناور در بالاترین حد و در گزینه ی b شناور در پایین ترین حد قرار دارد.

شناورها دارای یک میدان مغناطیسی بوده و داخل لوله نیز یک یا چند سوئیچ حساس به میدان یا Reed قرار دارد. به این ترتیب جابه‌جا شدن شناور می‌تواند سوئیچ‌ها را تحریک کرده و باعث شناسایی سطح مایع در مخزن شود.

یک شناور با حرکت خود در طول لوله‌ی فلوتر می‌تواند بیش از یک سوئیچ مغناطیسی را تحریک کرده و تعداد پلاتین‌های باز و بسته‌ی متعددی را در اختیار ما قرار دهد. به عنوان مثال می‌توان از فلوتر یک یا دو مرحله‌ای برای کنترل یک پمپ یا شیر و یا طبق گزینه‌های (c) و (b) تصویر زیر، از مدل‌های سه و چهار مرحله‌ای، برای کنترل چند پمپ یا شیر و یا اعلام آلارم به صورت هم‌زمان استفاده کرد.

در تصویر زیر نمونه ای از فلوتر مغناطیسی را مشاهده می کنید.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان