لاک اوت و تگ اوت:

به صورت کلی کار در تاسیسات الکتریکی به دو گروه گرم و سرد تقسیم می شود. کار گرم در تاسیسات الکتریکی به معنی عدم قطع برق است. در این روش از تجهیزات و شیوه های خاصی استفاده می شود تا تعمیرات، نوسازی، جایگزینی تجهیزات و … بدون اختلال در کار عادی مصرف کنندگان الکتریسیته انجام شود. در ولتاژ های بالا این کار توجیه اقتصادی دارد زیرا قطع برق در خطوط با ولتاژ فشار متوسط به بالا می تواند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی داشته باشد.

با توجه به اولویت و سطح ولتاژ شبکه می توان بسیاری از کارها را به صورت سرد انجام داد. عبارت کار سرد در تاسیسات الکتریکی به معنی قطع برق به صورت کامل است. در این روش ابتدا جریان و ولتاژ قطع شده و پس از انجام تست های روتین، اتصال زمین روی تجهیزات دایر می شود.

صدور مجوز کار

بعد از انجام کلیه ی مراحل بی برقی، باید برای شخص یا اشخاصی که روی تاسیسات کار می کنند مجوز هایی صادر شود. این مجوز ها با توجه به وسعت و نوع شبکه می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال در تاسیسات داخلی شرکت های بزرگ، در شبکه های تحت پوشش شرکت های توزیع، برق منطقه ای و … این مجوز ها با هماهنگی کامل صورت گرفته و دیگر افراد مسئول در جریان کار شما قرار خواهند گرفت. در مجوز ها دقیقا مشخص می شود که جریان برق از چه محل هایی قطع شده و اتصالات ایمنی در کدام نقطه ها دایر شده اند.

وصل بدون هماهنگی برق

صدور مجوز ها ممکن است در تاسیسات داخلی شرکت ها جدی گرفته نشده و یا اصلا انجام نشود. در این صورت نمی توان تمام افراد شاغل در یک کارخانه را از حضور افراد تعمیر کار و محل دقیق کار آن ها مطلع کرد. در بسیاری از اوقات محل قطع برق با محل کار شما فاصله داشته و نمی توانید به صورت مستقیم درگاه ورودی برق را مشاهده کنید. در این صورت ممکن است شخصی بعد از شما وارد تاسیسات شده و بدون هماهنگی اقدام به وصل جریان برق کند.

وصل جریان برق بدون هماهنگی می تواند صدمات جبران ناپذیری مانند سوختگی های شدید، برق گرفتگی و حتی مرگ شود. برای رفع این مشکل چه راه حلی وجود دارد؟

تجهیزات ایمنی

لاک اوت و تگ اوت

برای جلوگیری از وصل بدون هماهنگی جریان برق در تاسیسات، روشی تحت عنوان قفل و نشانه گذاری (Lockout Tagout) تعریف شده است. در این روش روی تجهیزات قطع کننده ی جریان که به صورت عمده کلیدها و بریکرها هستند، از قفل های ایمنی و برچسب های هشدار دهنده استفاده می شود.

لاک اوت تگ اوت

شرکت های سازنده در بسیاری از کلیدهای قدرت امکانات قفل گذاری را در نظر گرفته اند. با این کار شما می توانید کلید را فقط در وضعیف قطع، قفل کنید. استفاده از این خاصیت در کلیدها به یک قفل آویز معمولی نیاز داشته و به سادگی در دسترس خواهد بود.

لاک اوت تگ اوت، تجهیزات قفل و نشانه گذاری

در تجهیزات پیچیده تر و سیستم هایی که امکان نصب قفل آویز به صورت مستقیم در نظر گرفته نشده، می توان از ابزار و تجهیزات خاصی استفاده کرد. به عنوان مثال در تصاویر زیر، استفاده از تجهیزات لاک اوت روی بریکرهای مینیاتوری، شیرهای آب، گاز و … را مشاهده می کنید.

تجهیزات قفل و نشانه گذاری

لاک اوت تگ اوت

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد حوادث و ایمنی در برق و حفاظت خود؛ مقالات دیگر مانند کار در تاسیسات برقدار؛ آرک فلش؛ ایمنی در دستگاه های اندازه گیری و … را مطالعه کنید.

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.