هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر (۱۳۹۴):