پدال:

تجهیزاتی مانند شستی ها، کنترلرهای جرثقیل و جوی استیک ها برای کنترل و صدور فرمان توسط دست ها هستند. در شرایطی که اپراتور در نزدیکی دستگاه ایستاده و یا نشسته باشد، می تواند از یک یا دو پای خود نیز برای صدور فرمان استفاده کند.

برای صدور فرمان های الکتریکی یا مکانیکی توسط پاها، می توان از یک یا چند پدال استفاده کرد. این پدال ها در مدل های متنوع از نظر نوع خروجی، تعداد خروجی، تعداد عملکردها و … ساخته می شوند. به عنوان مثال در تصویر زیر کنترل جرثقیل توسط جوی استیک ها و پنج پدال را مشاهده می کنید. در این مثال سه پدال برای فرمان با پای راست و دو پدال برای فرمان با پای چپ در نظر گرفته شده است.

پدال ها از نظر نوع خروجی به مدل های دیجیتال و آنالوگ تقسیم می شوند. این قطعه از نوع عملکرد مانند شستی ها به صورت لحظه ای بوده و با برداشتن نیروی پا، توسط فنرهای داخلی به موقعیت اول خود باز می گردند.

در مدل های آنالوگ می توان علاوه بر قطع و وصل، کنترل سرعت را هم انجام داد. در این مدل با فشردن پدال یک سیگنال به کنترلر ارسال شده و با اعمال فشار بیشتر روی پدال، این سیگنال قوی تر می شود.
شاید تا کنون استفاده از پدال های آنالوگ را در کنترل سرعت چرخ های خیاطی مشاهده کرده باشید. این نوع از پدال ها مقاومتی بوده و در مسیر اصلی جریان الکتروموتور قرار می گیرند. با فشردن این پدال مقاومت آن کم شده و جریان بیشتری به الکتروموتور می رسد و در نتیجه سرعت الکتروموتور بیشتر می شود.

نکته ی اصلی در مدل های آنالوگ ولتاژی و جریانی این است که پدال های آنالوگ همانند جوی استیک های آنالوگ حتما باید به کنترلرهایی مانند PLC، HMI و … متصل شده و قابلیت استفاده به صورت مستقیم در مدار فرمان را ندارند.

در نوع دیجیتال، فشردن پدال توسط پا می تواند یک یا چند پلاتین را تحریک کند. این پلاتین ها در مدار فرمان به منظور کنترل لحظه ای استفاده می شوند. در محیط های صنعتی می توان از پدال هایی استفاده کرد که دارای محافظ فلزی هستند. این محافظ از برخورد اتفاقی اجسام با پا مخصوصا پنجه ها جلوگیری می کند. در تصویر پدال تکی و صنعتی با کاور محافظ را مشاهده می کنید.

با توجه به نوع سیستم می توان از یک یا چند پدال استفاده کرد. نکته ی مهم بعدی در استفاده از پدال ها، نوع فرمان و استراحتگاه پای اپراتور می باشد. پدال هایی که به صورت نشسته کنترل می شوند باید جایی برای قرار دادن پای اپراتور داشته باشند. این محل باید به گونه ای طراحی شده باشد که باعث تحریک هیچ یک از خروجی های پدال نشود. با این کار در زمان هایی که نیازی به صدور فرمان نیست، اپراتور پای خود را از روی پدال برداشته از صدور فرمان های اتفاقی جلوگیری می شود. در تصویر پدال جفت و صنعتی با کاور محافظ را مشاهده می کنید.

برای مشخص کردن پدال در دیاگرام های الکتریکی از علامت نمایش داده شده در تصویر زیر استفاده می شود. علاوه بر مشخص بودن پلاتین نرمال باز در این پدال، همانند دیگر دیاگرام ها از شماره های ۱۳ و ۱۴ نیز استفاده شده است.

برای نصب و سیم بندی پدال باید به قابلیت جابه جایی، ثابت بودن و تعداد پلاتین های آن دقت کرد. در شرایطی که پدال باید قابلیت جابه جایی کمی داشته باشد از کابل برای اتصال استفاده می شود. در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از کابل در محیط های صنعتی حتما موارد حفاظت از آن مانند لوله های فلزی لحاظ شود. در صورت ثابت بودن نیز می توان از انواع پیچ و مهره برای نصب فیزیکی استفاده کرد.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان