پست‌های غیر هوایی در مدل‌های متنوع مانند ساختمانی، پیش‌ساخته و زیر زمینی با ابعاد مختلف احداث می‌شوند. پس از تصمیم گیری در مورد محل احداث پست، باید مشخصات الکتریکی مانند تعداد و نوع سوئچگیرهای فشار متوسط، نوع و توان ترانسفورماتور، سیستم‌های حفاظتی، محل نصب و مشخصات لوازم اندازه‌گیری، سوئچپیگرهای فشار ضعیف، محل و روش قراگیری تجهیزات و … به صورت کامل مشخص شود.

بخشی از این اطلاعات در دیاگرام‌های شرح داده شده مانند تک‌خطی، حفاظت، لوازم اندازه‌گیری و … ارائه می‌شوند اما برای کامل کردن پروسه‌ی طراحی، به دیاگرام‌های دیگری مانند نمای ظاهری و ابعاد تجهیزات هم نیاز است. در نظر داشته باشید که نمای ظاهری و محل قرارگیری تجهیزات، ابعاد نهایی پست را مشخص می‌کند.

اولین گام در به دست آوردن ابعاد، مشخص کردن نوع و تعداد سوئچگیرهای فشار متوسط است. در گذشته از تجهیزات کلیدزنی مانند سکسیونر با عایق هوا و بریکرهای روغنی استفاده می‌شد که ابعاد بسیار بزرگی داشتند. با توجه به هزینه‌های مربوط به محل احداث پست مانند زمین، این تجهیزات جای خود را به سوئچگیرهای گازی و خلاء با ابعاد بسیار کمتر داده اند.

سکسیونر تیغه ای قابل قطع و وصل تحت بار

این تجهیزات به صورت ماژول‌های از قبل مونتاژ شده بر اساس نیازهای کنونی و آینده تهیه و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در طراحی نمای ظاهری این تجیهزات باید به ابعاد، تعداد و محل قرارگیری آن‌ها در پست توجه کرد. در سوئچگیرهای گازی و خلاء، نوع تجهیزات می‌تواند در ابعاد سلول‌ها تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال در تصویر زیر، یک سکسیونر و یک بریکر در کنارهم نمایش داده شده است.

سکسیونر قابل قطع و وصل زیر بار

بریکر بعلت داشتن محفظه‌ی قرارگیری رله و وایرگینگ سیستم حفاظتی، دارای ارتفاع بیشتری نسبت به سکسیونر می‌باشد. پس در یک مجموعه‌ی سوئچگیر، ارتفاع بلند ترین تجهیز باید در نظر گرفته شود. خاصیت ماژولار مربوط به سوئچگیرهای گازی و خلاء بوده و در مورد پست‌های غوطه‌ور در روغن صدق نمی‌کند. طبق تصویر زیر، معمولا سوئچگیرهای فشار متوسط، ترانسفورماتور، سیستم حفاظت آن و خروجی‌های فشار ضعیف در پست‌های روغنی به صورت یکپارچه و در یک مجموعه‌ی فلزی قرار داده می‌شوند.

پست فشار متوسط روغنی

پس از مشخص کردن تعداد و ابعاد نهایی سوئچیگرهای فشار متوسط، باید نوع و قدرت ترانسفورماتور تعیین شود. در پست‌های معمولی اغلب از ترانسفورماتورهای روغنی و در پست‌های کیوسک از ترانسفورماتورهای خشک استفاده می‌شود. این دو نوع ترانس از نظر ابعاد، وزن، سطح دسترسی، حریم، فضای سرویس و نگهداری، تجهیزات حفاظتی، تهویه و … با یکدیگر اختلاف‌هایی دارند که در طراحی فضا و ابعاد پست مورد توجه قرار می‌گیرد.

پست توزیع فشار متوسط

مرحله‌ی بعدی برای به دست آوردن ابعاد کلی پست، مسائل مربوط به تابلوهای فشار‌ضعیف و نحوه‌ی قرارگیری آن‌ها است. یک پست توزیع زمینی از نظر تعداد و نوع مشترک‌ها می‌تواند در دو گروه عمومی و اختصاصی دسته بندی شود. در پست‌های عمومی با توجه به قدرت ترانسفورماتور، خروجی‌های متعددی وجود دارد که نوع و اندازه‌ی آن‌ها در نهایت ابعاد تابلو را مشخص می‌کند.

کلیدهای اتوماتیک و هوا اصلی

قابل ذکر است که در تابلوهای فشار ضعیف پست‌های عمومی، تجهیزات مربوط به مانیتورینگ، اندازه‌گیری، تجهیزات روشنایی معابر اعم از کنتاکتور، کنتور، فیوزها، ساعت‌ها و … نیز قرار دارد که ابعاد تابلو را بزرگتر خواهد کرد. در پست‌های اختصاصی فضای مربوط به تجهیزات فشار ضعیف بسیار کمتر از حالت‌های عمومی است. در این مدل معمولا لوازم اندازه‌گیری و یک بریکر کلی برای تنها خروجی پست در نظر گرفته می‌شود. صرف نظر از نوع پست، چیدمان تجیهزات و تابلو‌ها نیز در کاهش ابعاد پست موثر است. در تصویر زیر، دو نمونه از چیدمان تابلوها و ترانسفورماتور را مشاهده می‌کنید. عبارت RMU در تصویر مربوط به سوئچگیرهای فشار متوسط است.

پست زمینی فشار متوسط

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.