کانتر الکترومکانیکی:

در کانتر الکترومکانیکی (Electro mechanical Counter/ Hour Meters) از ترکیب مکانیزم الکتریکی و مکانیکی استفاده شده است. به عبارت دیگر در کانترهای الکترومکانیکی یک یا چند سیگنال الکتریکی که می‌توانند به صورت پالس‌های قطع و وصل و یا پیوسته باشند، به تغییرات عددی تبدیل می‌شوند. کانترهای الکترومکانیکی در شکل‌های مختلف ساخته شده و برای شمارش تعداد، اندازه‌گیری زمان کارکرد تجهیزات مانند دیزل ژنراتور، فن، الکتروموتور و … استفاده می‌شوند.

به عنوان مثال در تصویر زیر، یک کانتر یا ساعت کار برای اندازه‌گیری زمان کارکرد موتور یا انجین را مشاهده می‌کنید. در این کانتر از یک الکتروموتور سنکرون داخلی استفاده شده است که با چرخش خود، میزان زمان وصل بودن سیگنال الکتریکی را به تغییرات مکانیکی اعداد تبدیل می‌کند.

کانترهای الکترومکانیکی با توجه به نوع و تعداد ورودی‌ها، کمیت‌های قابل شمارش، نحوه‌ی ریست، نصب و … بسیار متنوع بوده و نکته‌ی مهم توجه به مشخصه‌های الکتریکی و روش نصب آن‌هاست.

کانترهای الکترومکانیکی می‌توانند پالس، ساعت کارکرد و یا هر دو را اندازه‌گیری کنند. به عنوان مثال و طبق تصویر زیر مدل‌های ترکیبی برای اندازه‌گیری تعداد رخداد و میزان زمان وقوع آن‌ها استفاده می‌شوند. به عنوان مثال تعداد خاموش و روشن شدن یک الکتروموتور و جمع کل زمان کار کرد آن.

این کانترها از نظر نصب در مدل‌های قابل نصب روی سطوح، روی ریل‌های استاندارد و درب تابلو ساخته شده و از اطلاعات آن‌ها در برنامه‌های سرویس و نگه‌داری، میزان بهره‌وری، شمارش محصولات و … استفاده می‌شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان