کلیدهای متصل به هم

برخی از کلیدهای فرمان قابلیت اضافه کردن پلاتین های کمکی را دارند. حد نهایی این کار در کلیدها متفاوت بوده و به برند و اندازه ی آن بستگی دارد. در حالت هایی که نیاز باشد با تغییر وضعیت یک دسته، تعداد بسیار زیادی پلاتین تغییر وضعیت دهند، دیگر نمی توان از یک کلید استفاده کرد.

برای این کار مدل های خاصی تحت عنوان کلیدهای متصل به هم (Tandem Drive) تولید شده اند. این کلید در واقع از دو یا چند مجموعه پلاتین تشکیل شده که توسط یک اهرم کنترل می شوند. در تصویر زیر، یک نمونه از این کلیدها را مشاهده می کنید. تعداد پلاتین ها و ترتیب قرار گیری آن ها می تواند متفاوت باشد.

کلید فرمان

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف