کلید کنترل بریکر

بریکرها در اندازه های متنوع با مکانیزم قطع و وصل متفاوت ساخته می شوند. پرکاربردترین نوع مکانیزم قطع و وصل در بریکرها، استفاده از نیروی ذخیره شده در فنر می باشد. در بریکرهای کوچک که توسط نیروی دست وصل می شوند، تنها یک فنر داخلی برای قطع خودکار وجود دارد. این فنر که هنگام بستن بریکر شارژ می شود، در صورت بروز اتصال کوتاه و ارسال فرمان قطع توسط رله، به سرعت پلاتین ها را باز می کند.

در بریکرهای بزرگ نمی توان از نیروی دست به صورت مستقیم برای بستن پلاتین ها استفاده کرد. در این روش ابتدا یک فنر را شارژ کرده و نیروی آن را آزاد می کنیم. آزاد شدن نیروی این فنر باعث بسته شدن پلاتین های قدرت و شارژ فنر قطع برای عمل کرد خودکار بعدی می شود.

برای کاهش خطرات کار مستقیم با بریکرها و توانایی ارسال فرمان قطع و وصل از راه دور، می توان آن ها را به مکانیزم موتوری مجهز کرد. در این روش با ارسال فرمان الکتریکی ابتدا توسط یک الکتروموتور، فنر داخلی شارژ شده و سپس پلاتین های بریکر بسته می شوند. با ارسال فرمان قطع نیز نیروی فنر دوم باعث قطع پلاتین ها می شود. برای سادگی مدار فرمان و کنترل این حالت ها می توان از کلیدی تحت عنوان کلید کنترل بریکر (Breaker Control) استفاده کرد. در تصویر زیر یک نمونه از این کلید را مشاهده می کنید.

کلید فرمان

طبق تصویر زیر که دسته و صفحه ی راهنمای کلید کنترل بریکر را نشان می دهد، این کلید دارای یک حالت خنثی در وسط و دو حالت موقت با برگشت فنری در سمت راست و چپ می باشد. برای بستن بریکر کافی ست دسته را به سمت راست چرخانده و رها کرد. با این کار فرمان وصل صادر شده و دسته به حالت خنثی بر خواهد گشت. در طرف دیگر و برای قطع بریکر باید دسته را به سمت چپ چرخانده و رها کنیم. این کار نیز باعث ارسال فرمان قطع و برگشت دسته به حالت خنثی می شود. به علت این که دسته ی کلید در هر دو صورت وصل با قطع بودن بریکر به حالت خنثی بر می گردد، از پلاتین های خاصی جهت مشخص شدن آخرین فرمان ارسال (Last Motion Direction) شده استفاده می شود. برخی از کلیدها به حالت قفل داخلی نیز مجهز هستند. به عنوان مثال در صورتی که بریکر در حالت وصل باشد، دسته ی کلید دیگر به سمت وصل نخواهد چرخید و فقط می توان آن را قطع کرد.

دسته ی کلید کنترل بریکر

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف