کلید کنترل سرعت به روش دالاندر

قبل از پیدایش درایوها، کنترل سرعت در الکتروموتورهای القایی سه فاز به صورت محدود و با استفاده از چند سیم پیچ جداگانه و یا تغییر در تعداد قطب ها انجام میشد. در این قسمت تغییر در سرعت یک الکتروموتور سه فاز به روش دالاندر یا تغییر در تعداد قطب ها را بررسی می کنیم. الکتروموتور دالاندر دارای شش دسته سیم پیچ می باشد که به دو روش مثلث و ستاره دوبل می توانند به شبکه متصل شوند. نسبت تغییرات دور در این الکتروموتور ۱:۲ بوده یعنی می توان دور را نصف یا دو برابر کرد.

دیاگرام:

در تصویر زیر دیاگرام فنی یک کلید کنترل سرعت دالاندر (Multi-Speed Switch, Dahlander) را مشاهده می کنید. در قسمت صفحه ی راهنما مشخص شده که کلید دارای یک حالت قطع و دو حالت وصل با زاویه ی ۶۰ درجه می باشد. کلید در مجموع دارای ۹ ترمینال می باشد. ترمینال های ۲ و ۵ و ۱۴ برای سه فاز ورودی، ترمینال های ۱۱ و ۳ و ۸ برای U و V و W و ترمینال های ۶ و ۱ و ۱۳ برای T1 و T2 و T3 در نظر گرفته شده اند. در جدول پائین دیاگرام مشخص شده که در وضعیت های مختلف کدام پلاتین ها باز یا بسته هستند.

کنترل سرعت الکتروموتور

روش سیم بندی:

پس از نصب کامل کلید باید آن را سیم بندی کنیم. معمولا روی پلاک کلید یک جدول وجود دارد که مقدار توان الکتروموتوری های که می توانیم به آن متصل کنیم را بر اساس ولتاژ مشخص کرده است. پس از کنترل توان الکتروموتور و مطابقت دادن آن با کلید، سیم بندی را شروع می کنیم.

در کنار هر ترمینال کلید حروف و اعدادی درج شده است.  این حروف در استاندارد جدید L1 و L2 و L3 برای سه فاز ورودی، سر کلاف ها U1 و V1 و W1 و انتهای کلاف ها U2 و V2 و W2 می باشد.  معمولا برای خروجی کلید تا الکتروموتور از ۲ کابل ۳ رشته استفاده می شود. برای اتصال صحیح کابل ها به الکتروموتور می توان از رنگ بندی کابل ها و یا اهم متر کمک گرفت. روی الکتروموتور یک جعبه ی اتصال وجود دارد که در آن ۶ ترمینال برای ابتدای و انتهای کلاف ها مشخص شده است. به صورت صحیح کابل ها را به این ترمینال ها متصل کنید.

تست و تنظیمات:

کلید دالاندر المان تنظیمی نداشته ولی قبل از بهره برداری نیاز به تست دارد. تست های این کلید را می توان به دو گروه تست در بی برقی و تست در برق داری تقسیم کرد. برای انجام تست های نهایی این مراحل را انجام دهید:

  • از نصب صحیح و عمکلرد مکانیکی، اینترلاک ها و … کلید اطمینان حاصل کنید. کلید را چند بار در حالت های مختلف قرار دهید.
  • با توجه به رنگ سیم ها، شماره سیم ها و کمک گرفتن از اهم متر، صحت مدار و اتصال صحیح کلاف ها را کنترل کنید.
  • در قدرت های بالا و با استفاده از میگر، قدرت عایقی سیم ها و مقاومت پلاتین ها را کنترل کنید.
  • پس از کنترل نهایی، کلید را در وضعیت قطع قرار داده و مدار را برق دار کنید. برای قطع و وصل این کلید کافی است دسته ی آن را چرخانده و در مقابل وضعیت های موجود قرار دهید. برای وضعیت خاموش ممکن است عبارت های صفر یا OFF روی کلید نوشته شده باشد. در این مرحله نیز می توانید صحت اتصال سیم ها به ترمینال های ورودی را با یک اهم متر و یا فازمتر چک کنید.
  • با بازدید کردن شرایط مدار، الکتروموتور و بارهای متصل شده به آن، کلید را در حالت یک قرار دهید. در صورتی که کلید جزئی از یک تابلو برق و یا مدار جدید می باشد، تست در شرایط برق دار فقط باید در صورتی انجام شود که کل کار تمام شده و هیچ کس روی آن مشغول به کار نباشد. در این روش الکتروموتور باید با سرعت کم شروع به کار کند. جریان الکتروموتور راه اندازه گیری کرده و از کارکرد نرمال آن در دور پائین مطمئن شوید.
  • کلید را در حالت دو قرار داده و اندازه گیری ها را تکرار کنید. پس از اطیمنان از کارکرد صحیح الکتروموتور در دور زیاد، کلید را خاموش کنید.

کار با تجهیز:

این کلید از نظر موقعیت روشن بودن سرعت کم و زیاد به دو دسته تقسیم می شود:

  • کلید صفر، یک و دو
  • کلید یک، صفر و دو

مدل اول برای ماشین های مناسب است که ابتدا باید با دور کند راه اندازی شده و سپس به دور تند سوئیچ شوند. در این کلید برای استفاده از دور تند حتما باید از دور کند عبور کرد. در ماشین هایی که دور تند و کند به هم ارتباطی نداشته می توانند به صورت مجزا استفاده شوند، می توان از کلید یک، صفر و دو استفاده کرد.

در هر دو مدل حالت صفر برای خاموش، حالت یک برای دور کند و حالت دو برای دور تند در نظر گرفته می شود. کافی ست با در نظر گرفتن شرایط اینترلاک ها و محدودیت ها، دسته ی کلید را چرخانده و در موقعیت های مورد نظر قرار دهید. اطلاعات بیشتر در مورد مکانیزم کلیدها در مقاله های دسته بندی کلیدها و بهره برداری از کلید ها شرح داده شده است.

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف