کلید کنترل سرعت سه فاز با چند سیم پیچ

در مقاله های قبلی کلید کنترل سرعت به روش دالاندر بررسی شد. در این روش با توجه به تغییر قطب ها، فقط دو سرعت با نسبت  ۱:۲ وجود دارد. حال اگر نیاز به سرعت های بیشتر مثلا سه و یا چهار سرعت با نسبت های متفاوت باشد، راه حل چیست؟ برای این کار می توان از از سیم پیچ های جداگانه در الکتروموتور استفاده کرد. در این روش بر خلاف دالاندر، سیم پیچ ها از نظر الکتریکی باهم ارتباطی ندارند و فقط در یک پوسته قرار داده شده اند. البته نوعی از الکتروموتورها وجود دارد که دارای سیم پیچی دالاندر و یک سیم پیچی مجزا می باشد. در این الکتروموتور سه سرعت مختلف وجود دارد که دو عدد از آن ها نسبت ۱:۲ و سومی می تواند مقدار متفاوتی داشته باشد.

دیاگرام:

در تصویر زیر دیاگرام یک کلید کنترل سرعت دالاندر به همراه سیم پیچ سوم (Multi-Speed Switches) را مشاهده می کنید. در قسمت صفحه ی راهنما مشخص شده که کلید دارای یک حالت قطع و سه حالت وصل با زاویه ی ۴۵ درجه می باشد. کلید در مجموع دارای ۱۲ ترمینال می باشد. ترمینال های ۱ و ۱۴و ۲۳ برای سه فاز ورودی، ترمینال های ۲ و ۵ و ۱۲ برای ۱U1 و ۱V1 و ۱W1، ترمینال های ۸ و ۱۳ و ۲۴ برای ۱U2 و ۱V2 و ۱W2 و ترمینال های ۴ و ۱۷ و ۲۰ برای ۲U1 و ۲V1 و ۲W1 می باشد. در جدول پائین دیاگرام مشخص شده که در وضعیت های مختلف کدام پلاتین ها باز یا بسته هستند.

کنترل سرعت الکتروموتور سه فاز

روش سیم بندی:

پس از نصب کامل کلید باید آن را سیم بندی کنیم. معمولا روی پلاک کلید یک جدول وجود دارد که مقدار توان الکتروموتور های که می توانیم به آن متصل کنیم را بر اساس ولتاژ مشخص کرده است. پس از کنترل توان الکتروموتور و مطابقت دادن آن با کلید، سیم بندی را شروع می کنیم.

در کنار هر ترمینال کلید حروف و اعدادی درج شده است.  این حروف در استاندارد جدید L1 و L2 و L3 برای سه فاز ورودی، ۱U1 و ۱V1 و ۱W1 و ۱U2 و ۱V2 و ۱W2 برای سیم پیچی دالاندر و ۲U1 و ۲V1 و ۲W2 برای سیم پیچ جداگانه می باشد. معمولا برای خروجی کلید تا الکتروموتور از ۳ کابل ۳ رشته استفاده می شود. برای اتصال صحیح کابل ها به الکتروموتور می توان از رنگ بندی کابل ها و یا اهم متر کمک گرفت. روی الکتروموتور یک جعبه ی اتصال وجود دارد که در آن ۹ ترمینال برای کلاف های دالاندر و جداگانه مشخص شده است. به صورت صحیح کابل ها را به این ترمینال ها متصل کنید.

تست و تنظیمات:

کلید چند سرعته المان تنظیمی نداشته ولی قبل از بهره برداری نیاز به تست دارد. تست های این کلید را می توان به دو گروه تست در بی برقی و تست در برق داری تقسیم کرد. برای انجام تست های نهایی این مراحل را انجام دهید:

  • از نصب صحیح و عمکلرد مکانیکی، اینترلاک ها و … کلید اطمینان حاصل کنید. کلید را چند بار در حالت های مختلف قرار دهید.
  • با توجه به رنگ سیم ها، شماره سیم ها و کمک گرفتن از اهم متر، صحت مدار و اتصال صحیح کلاف ها را کنترل کنید.
  • در قدرت های بالا و با استفاده از میگر، قدرت عایقی سیم ها و مقاومت پلاتین ها را کنترل کنید.
  • پس از کنترل نهایی، کلید را در وضعیت قطع قرار داده و مدار را برق دار کنید. برای قطع و وصل این کلید کافی است دسته ی آن را چرخانده و در مقابل وضعیت های موجود قرار دهید. برای وضعیت خاموش ممکن است عبارت های صفر یا OFF روی کلید نوشته شده باشد. در این مرحله نیز می توانید صحت اتصال سیم ها به ترمینال های ورودی را با یک اهم متر و یا فازمتر چک کنید.
  • با بازدید کردن شرایط مدار، الکتروموتور و بارهای متصل شده به آن، کلید را در حالت یک قرار دهید. در صورتی که کلید جزئی از یک تابلو برق و یا مدار جدید می باشد، تست در شرایط برق دار فقط باید در صورتی انجام شود که کل کار تمام شده و هیچ کس روی آن مشغول به کار نباشد. در این روش الکتروموتور باید با سرعت کم شروع به کار کند. جریان الکتروموتور راه اندازه گیری کرده و از کارکرد نرمال آن در دور پائین مطمئن شوید. دور الکتروموتور را اندازه گیری کرده و با مشخصات روی پلاک مطابقت بدهید.
  • کلید را در حالت دو قرار داده و اندازه گیری ها را تکرار کنید.
  • کلید را در حالت سه قرار داده و اندازه گیری ها را تکرار کنید. پس از اطمینان از عملکرد الکتروموتور در سه سرعت مختلف، آن را خاموش کنید.

کار با تجهیز:

بهره برداری از این کلیدها ساده و معمولا بدون نیاز به سرویس و نگه داری می باشد. برای کنترل سرعت کافی ست دسته را چرخانده و در مقابل وضعیت مورد نظر قرار دهید. برخی از کلیدها ممکن است دارای سیستم های حفاظتی و اینترلاک باشند.

در قسمت راهنمای کلید برای حالت قطع عبارت صفر یا OFF ، برای حالت کند عدد یک و برای حالت میانی عدد دو و برای حداکثر سرعت عدد سه در نظر گرفته می شود. اطلاعات بیشتر در مورد مکانیزم کلیدها در مقاله های دسته بندی کلیدها و بهره برداری از کلید ها شرح داده شده است.

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف