گروه بندی تاسیسات الکتریکی بر اساس توان درخواستی:

قبل از شروع این موضوع باید عبارت درگاه ورودی توان الکتریکی را تعریف کنیم. نقطه‌ای که تاسیسات الکتریکی متقاضی به تاسیسات الکتریکی شرکت‌های توزیع نیروی برق متصل می‌شود، درگاه ورودی توان نام دارد. در این نقطه، از سیستم‌های حفاظتی به همراه لوازم اندازه‌گیری انرژی استفاده می‌شود. به عنوان مثال به تصویر زیر توجه کنید. در این تصویر نحوه‌ی اتصال اشتراک یک ساختمان به شبکه‌ی فشار ضعیف عمومی نمایش داده شده است.

از آن جایی که تاسیسات الکتریکی از نظر میزان توان درخواستی یا مصرفی متفاوت هستند، قوانین خاصی مشخص می‌کند که ولتاژ تحویلی و ایستگاه تحویل انرژی الکتریکی به متقاضی چه شرایطی داشته باشد. منظور از این قوانین قوانین محلی و منطقه‌ای مربوط به شرکت‌های توزیع نیروی برق  است.

از نظر میزان توان درخواستی و بسترهای موجود، تاسیسات الکتریکی می‌توانند به صورت‌های زیر به شبکه متصل شوند:

  1. نزدیکترین شبکه‌ی عمومی فشار ضعیف
  2. نزدیکتری تابلوهای توزیع فرعی فشار ضعیف (تابلوهای توزیع فرعی تحت عنوان شالتر شناخته می‌شوند.)
  3. نزدیک ترین پست‌های عمومی توزیع یا تبدیل فشار متوسط به فشار ضعیف
  4. پست‌های هوایی و زمینی توزیع اختصاصی یا تبدیل فشار متوسط به فشار ضعیف
  5. توسط فیدر اختصاصی فشار متوسط
  6. توسط پست های اختصاصی فوق توزیع و انتقال

لازم به ذکر است که درصورتی که تاسیسات توزیع محلی در منقطه‌ی متقاضی وجود نداشته باشد، علاوه بر هزینه‌ی اشتراک، هزینه‌های احداث شبکه در سطوح ولتاژی مختلف از وی اخذ خواهد شد.

همانگونه که اشاره شد، قوانین منطقه‌ای و محلی مربوط به شرکت‌های توزیع نیروی برق محل اتصال، ملزومات و محل قرارگیری لوازم اندازه‌گیری و حفاظتی را تعیین می کند. به عنوان مثال متقاضی‌های تک فاز مسکونی معمولا به صورت مستقیم به شبکه‌های عمومی فشار ضعیف موجود متصل می‌شوند اما شرکت‌های بزرگ با توان درخواستی چند صد کیلو وات یا چند مگاوات، باید هزینه‌های احداث پست و شبکه‌های اختصاصی را پرداخت کنند. اطلاعات بیشتر را در جدول زیر مطالعه کنید.

توان درخواستی ولتاژ محل تامین انرژی متقاضی
۶٫۴ کیلو وات تکفاز LV اشتراک ۳۲ آمپر تکفاز از شبکه های فشار ضعیف عمومی
۱۹٫۲ کیلو وات LV اشتراک ۳۲ آمپر سه فاز از شبکه های فشار ضعیف عمومی
۳۰ کیلو وات LV کابل مستقل از نزدیک ترین پست عمومی
۳۰ تا ۲۴۰ کیلو وات LV پست هوایی اختصاصی
۲۴۰ تا ۶۰۰ کیلو وات MV ولتاژ اولیه با لوازم اندازه‌گیری هوایی
۲۴۰ کیلو وات تا ۲ مگا وات MV ولتاژ اولیه با لوازم اندازه‌گیری زمینی(پست اختصاصی)
۲ تا ۷ مگاوات MV ولتاژ اولیه با فیدر اختصای از پست فوق توزیع
بیش از ۷ مگاوات HV پست یا فیدر اختصاصی فوق توزیع و بالاتر

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.