گروه بندی تاسیسات الکتریکی بر اساس سطح ولتاژ:

در مقاله ی گروه بندی تاسیسات الکتریکی بر اساس توان درخواستی متقاضی‌ها از نظر اتصال به سطوح ولتاژی مختلفی از جمله فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی دسته بندی شدند. هر یک از این سطوح دارای یک بازه ی ولتاژی و نام خاصی هستند. به عنوان مثال در جدول زیر دو دسته بندی مختلف از استانداردهای IEC و ANSI را مشاهده می‌کنید.

استاندارد فشار ضعیف LV فشار متوسط MV فشارقوی HV فوق فشارقوی EHV فوق‌العاده فشارقوی UHV
IEC تا ۱KV ۱-۳۵KV ۳۵-۲۳۰KV ۲۳۰KV به بالا
ANSI تا ۱KV ۱-۱۰۰KV ۱۰۰-۲۳۰KV ۲۳۰-۱۰۰۰KV ۱۰۰۰KV به بالا

در جدول فوق شبکه‌ها از نظر سطح ولتاژ به ۵ گروه مختلف تقسیم شده‌اند. هر یک از این گروه‌ها را می‌توان این گونه تعریف کرد:

 1. فشار ضعیف:
  این گروه حداقل میزان ولتاژ در شبکه‌های توزیع و نقطه‌ی تحویل به مشترکین با مصرف پائین می‌باشد. در واقع فشار ضعیف ولتاژ تحویلی به ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک تا متوسط است. از شبکه‌های فشار ضعیف برای توزیع نهایی استفاده شده و نمی‌توان از آن برای انتقال توان‌های بزرگ در فواصل طولانی استفاده کرد. گروه فشار ضعیف در ایران ۲۳۰/۴۰۰ ولت می‌باشد. ولتاژ بین فاز و نول ۲۳۰ و ولتاژ بین فازها ۴۰۰ ولت است. (در گذشته ۲۲۰ و ۳۸۰ )
 2. فشار متوسط:
  این گروه یک پله بالاتر از سطح فشار ضعیف بوده و برای انتقال توان در فواصل کم و تغذیه‌ی بارهای متوسط تا بزرگ استفاده می‌شود. ولتاژ فشار متوسط تغذیه‌کننده‌ی ترانسفورماتورهای توزیع در ایستگاه‌هایی تحت عنوان پست‌های توزیع (این پست ها در خیابان‌ها و نزدیک کارخانه‌ها قابل مشاهده هستند.، به‌صورت زمینی، هوایی، دفنی، کیوسک و … می‌باشد. گروه ولتاژی فشار متوسط در ایران دارای مقادیر ۳KV و ۶٫۶KV و ۱۱KV و ۲۰KV و ۳۳KV هستند.
 3. فوق توزیع:
  در استاندارها گروهی با این نام وجود ندارد اما می‌توان بین ولتاژ فشار متوسط تا فشارقوی یک گروه دیگر در نظر گرفت. در ایران اصطلاح فوق توزیع به ولتاژ ۶۳ و ۶۶ و ۱۳۲ کیلو ولت گفته می‌شود. این گروه ولتاژی برای انتقال توان در فواصل متوسط و تغذیه‌ی پست‌های فوق توزیع استفاده می‌شود. معمولا در پست‌های فوق توزیع ولتاژ ۶۳ کیلو ولت به ولتاژ فشار متوسط تبدیل می‌شود. این پست‌ها در شهرها و نزدیکی بارهای بزرگ وجود دارند. لازم به ذکر است که این سطح ولتاژی در استانداردهای IEC و ANSI تعریف نشده است.
 4. فشارقوی و بالاتر:
  در استاندارها بعد از گروه فشار متوسط، چند گروه‌ مختلف فشارقوی نیز تعریف شده است. این گروه از ولتاژها برای انتقال توان در حجم زیاد و در فواصل طولانی استفاده می‌شوند. در نزدیکی شهرها و در پست‌هایی تحت عنوان پست انتقال، ولتاژ فشارقوی به گروه‌های فوق توزیع و فشار متوسط تبدیل می‌شود. قابل ذکر است که شبکه‌هایی که برای جابجایی توان با ولتاژ فشارقوی استفاده می‌شوند، شبکه‌های انتقال نام دارند.

در تصویر زیر نمای کلی شبکه های انتقال و توزیع را مشاهده می کنید.

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.