گروه بندی کلیدهای فرمان

برای کنترل تجهیزات و پروسه ها در تاسیسات الکتریکی از مدار فرمان استفاده می شود. در مدار فرمان کارها به صورت دستی، نیمه خودکار و یا خودکار انجام می شود. در تمام حالت های کاری؛ برای راه اندازی، متوقف کردن و یا ایجاد تغییر در شرایط مدار، از کلیدهایی تحت عنوان کلید فرمان (شستی ها نیز ممکن است به عنوان نوعی کلید کنترلی در مدارهای فرمان محسوب شوند) استفاده می شود.

کلیدهای فرمان در مدل های متنوعی ساخته شده و می توان آن ها را از نظر تعداد وضعیت، پلاتین ها، نوع دسته، مکانیزم فرمان، سیستم اخباری و حفاظتی به گروه های متنوعی تقسیم کرد. برخی از دسته بندی کلیدها در جدول زیر آورده شده است. (برخی از این دسته بندی ها مانند برگشت فنری، سیستم حفاظتی و … برای کلیدهای دیگر نیز صدق می کند.)

دسته بندی انواع
تعداد وضعیت ۲ حالت ۳ حالت بیشتر از ۳ و تا ۱۶ حالت
تعداد پلاتین ها ثابت قابل افزایش
باز و بسته بودن پلاتین ها ثابت قابل تغییر
نوع دسته اهمی چرخشی
مکانیزم فرمان فرمان دائم برگشت فنری
سیستم اخباری ساده چراغ دار
سیستم حفاظتی ساده سوئیچ دار قابل قفل گذاری

در جدول فوق مشخص شده که کلیدها از نظر تعداد و نوع پلاتین به دو گروه کلی ثابت و قابل تغییر تقسیم می شوند. در کلیدهای ثابت تعداد و نوع پلاتین ها قابل تغییر نبوده و باید متناسب با نوع مدار انتخاب شود. در نوع دوم می توان تعداد و مدل پلاتین ها را بر اساس نوع مدار تغییر داده و یک کلید سفارشی ایجاد کرد. در تصویر زیر و گزینه ی (a) نمونه ی یک کلید فرمان با قابلیت تغییر در تعداد و نوع پلاتین ها و در گزینه ی (b) پلاتین های باز و بسته را مشاهده می کنید. در کل کلیدهای فرمان منعطف و متنوع بوده و ما باید نحوه ی سیم بندی و کار با آن ها را فرا بگیریم. در ادامه، مهم ترین کلیدهای فرمان از نظر کاربرد، دیاگرام، نحوه ی اتصال و… بررسی شده است.

پلاتین باز و بسته

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوع دسته، سیستم حفاظتی و اخباری در کلیدها مقاله ی “روش های بهره برداری از کلیدها” و برای آشنایی با مکانیزم های فرمان مقاله ی “دسته بندی کلیدها” را مطالعه کنید.

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف