Home / رویدادها

رویدادها

در تقویم ایران و جهان مناسبت های زیادی مرتبط با صنعت، مخصوصا صنعت برق ثبت شده است. این صفحه برای گرامی داشت این ایام ایجاد شده و در هر قسمت تصاویر ویژه ای وجود دارد. لطفا روی عنوان های زیر کلیک کرده و با دانلود تصاویر، این ایام را به همکاران خود تبریک گفته و یا اطلاع رسانی کنید.