Home / بازدید، بررسی

بازدید، بررسی

دیدن یک خط تولید، شبکه ی الکتریکی، نمایشگاه و یا مصاحبه با یک فرد تاثیر گذار، همیشه جذاب و آموزنده است. در این بخش می توانید تصاویر مربوط به مصاحبه ها، بازدیدهای مثلث زرد از نمایشگاه های مرتبط با صنعت برق و … را مشاهده کنید.