اینفوگرافی تجهیزات کنترل سطح مایعات:

کنترل سطح مایعات داخل مخزن به دلایل متفاوتی انجام می‌شود. به ‌عنوان ‌مثال پر و خالی شدن یک مخزن به ‌صورت خودکار، جلوگیری از خالی کار کردن الکترو پمپ ‌ها و جلوگیری از سرریز شدن مخازن، به یک سیستم تشخیص سطح نیاز دارد. مقالات برگرفته از این تجهیزات را در قسمت مقالات فنی، تجهیزات کنترل و فرمان رو می توانید مطالعه کنید. این موارد در دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان نیز به بررسی شده است. در ادامه اسلایدهایی که حاوی تمام اطلاعات و تصاویر این تجهیزات باشید نیز آورده شده است.