آشکارساز جوش خوردن پلاتین های قدرت

گاهی عبور جریان های شدید مانند اتصال کوتاه از کنتاکتور، باعث جوش خوردن پلاتین های ثابت به متحرک می شود. در این حالت هنگامی که تغذیه ی بوبین را قطع کنیم، پلاتین های قدرت از هم جدا نشده و فنر نمی تواند کنتاکتور را در حالت قطع قرار دهد. این وضعیت بسیار خطرناک بوده زیرا وصل باقی ماندن یک یا چند پلاتین قدرت می تواند باعث بروز مشکلاتی مانند آتش سوزی، برق گرفتگی، بروز اشکالات فنی و مکانیکی ناشی از خاموش نشدن تجهیزات و … شود.

برای تشخیص رخ دادن این حالت می توان از قطعه ای به نام آشکار ساز جوش خوردن پلاتین های قدرت (Contact Welding Detectors) استفاده کرد. این قطعه از رو به رو به کنتاکتور اضافه شده و پس از قطع تغذیه ی بوبین وضعیت پلاتین های قدرت را از نظر مکانیکی کنترل می کند. در صورتی که با قطع بوبین هنوز پلاتین های قدرت وصل باقی مانده باشند، پس از گذشت زمان بسیار کوتاهی (در این مدل بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی ثانیه) فرمان قطع به بریکر (فرمان به بوبین شنت تریپ در بریکر اعمال شده و برق مجموعه بالافاصله قطع خواهد شد) بالا دست ارسال می شود. در تصویر زیر دیاگرام آشکار ساز فوجی الکتریک مدل SZ-BW2A را مشاهده می کنید. این قطعه به تغذیه ۱۰۰-۲۵۰ ولت متناوب با فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز نیاز داشته و علاوه بر ارسال فرمان، دارای لامپ های کوچکی روی خود و برای نمایش وضعیت نیز می باشد.

لوازم جانبی کنتاکتور

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف