اشکال در مقره‌ی عبوری سرامیکی فشار متوسط:

صرف نظر از سطح ولتاژ، معمولا در شبکه های هوایی از هادی های بدون روکش استفاده می شود. برای اینکه هادی ها نسبت به تجهیزات دیگر و در نهایت زمین عایق شوند، باید آن ها را توسط تجهیزات خاصی تحت عنوان مقره روی کنسول ها نصب کنیم. مقره ها از نظر سطح ولتاژ و نوع اتصال به گروه های مختلفی تقسیم می شوند به عنوان مثال در خطوط فشار متوسط انواع مقره های شیشه ای، سرامیکی و سیلیکونی به صورت عبوری و انتهایی وجود دارد.

از نظر نوع اتصال در شبکه های فشار متوسط می توان مقره ها را به انواع عبوری و انتهایی تقسیم کرد. مقره های عبوری روی پایه های عبوری نصب شده و هادی روی آن ها قرار می گیرد. در این مقره ها یک شیار جهت قرار گیری هادی و استفاده از سیم باندیگ یا اصلی وجود دارد. این مقره ها وظیفه ی تحمل وزن هادی را داشته از نظر کششی مقاوم نیستند. برای تحمل نیروی کششی هر دو پایه ی ابتدایی و انتهایی خط، از مقره های دیگری تحت عنوان کششی یا انتهایی استفاده می شود. قابل ذکر است که فاصله و تعداد پایه های انتهایی در خطوط متفاوت بوده و به سطح ولتاژ، وزن هادی، شرایط محیطی، طبیعی و … بستگی دارد.

مقره فشار متوسط

روی سطح بیرونی مقره های سرامیکی یک لعاب برای صاف و صیقلی کردن ایجاد می شود. این روکش باید به نحوی باشد که آلودگی ها و آب روی آن باقی نمانده و به سرعت برطرف شود. در تصویر فوق مشاهده می کنید که مواد اصلی از نوع سیمان بوده و در نهایت روی آن یک روکش یا لعاب قرار داده می شود. جهت افزایش سطح خزشی مقره، معمولا آن ها را به صورت طبقه طبقه طراحی می کنند. تعداد این طبقه ها با توجه به سطح ولتاژ، آلایندگی های محیطی، میزان بارش و … انتخاب می شود. به عنوان مثال در تصویر زیر یک مقره ی عبوری و سرامیکی ۱۱ کیلو ولت را مشاهده می کنید. با مقایسه ی این تصویر با نمونه ی قبلی که مقره ی سرامیکی ۳۳ کیلو ولت بود می توان اختلاف ولتاژ و تعداد طبقه ها را مشاهده کرد.

مقره فشار متوسط

عایقی مقره در خطوط هوایی بسیار مهم بوده به نحوی که هرگونه شکست در آن باعث قطع و از سرویس خارج شدن خطوط می شود. شکست عایقی در مقره ها به علل مختلفی مانند صدمات فیزیکی، اضافه ولتاژ های شدید مانند صاعقه، آلودگی های محیطی و … رخ می داده و از عیب های بسیار مخرب در شبکه های هوایی محسوب می شود. شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق برای کاهش نرخ خاموشی ها در خطوط هوایی، اقدامات پیشگیرانه ای انجام می دهند. از این اقدامات می توان بازبینی مقره ها با دوربین های کرونا، نشت یاب و شستشوی مقره ها را نام برد. شستشو می تواند به دو صورت گرم و سرد انجام شود ولی اغلب برای کاهش کلید زنی و خاموشی در شبکه ها از روش گرم استفاده می شود. قابل ذکر است که در روش گرم از آب خالص (عایق) برای شستشو استفاده می شود.