تجهیزات سیم بندی

در بخش های قبلی مشخص شد که کنتاکتور را می توان توسط پیچ و یا ریل های استاندارد در تابلو برق و جعبه های مخصوص نصب کرد. پس از نصب تجهیز از نظر مکانیکی و مطابقت نوع بار با پلاک درج شده روی آن، می توانیم سیم بندی را آغاز کنیم. برای سیم بندی تمام کنتاکتورها نمی توان یک روش خاص بیان کرد چون این کار به نوع کنتاکتور، تجهیزات دیگر و مدار بستگی دارد. به صورت کلی سیم بندی کنتاکتورها به دو گروه فرمان و قدرت تقسیم می شود.

برای اتصالات الکتریکی هر دو بخش فرمان و قدرت می توان از لوازم کامل کننده مانند انواع وایرشو، سر سیم، کابلشو، کنتاکتور، باسبار و … استفاده کرد. این کار باعث افزایش کیفیت، سرعت و ایمنی مدار می شود. در تصویر زیر نمونه هایی از این تجهیزات برای مدار قدرت را مشاهده می کنید. گزینه ی (a) انواع باسبار ستاره مثلث و چپ گرد و راست گرد، گزینه ی (b) پارالل کننده ی پلاتین ها و گزینه ی (c) ترمینال ورودی را نشان می دهد.

باسبار، انواع باسبار

در بسیار از موارد نیاز است که تجهیزات حفاظتی مانند بی متال و کلیدهای محافظ الکتروموتور نیز در کنار کنتاکتورها نصب شوند. بی متال ها به گونه ای طراحی شده اند که به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای به خروجی کنتاکتور متصل شوند. البته این کار در صورتی امکان پذیر است که کنتاکتور و بی متال از یک برند و یک سایز باشند، در غیر این صورت باید از مبدل های نصب مجزا استفاده کرد.

در مورد کلیدهای محافظ الکتروموتور نصب مستقیم صدق نمی کند. این کلیدها به صورت مستقل ساخته شده اند و برای اتصال یکپارچه ی آن ها به کنتاکتور باید از سیم بندی و یا واسطه های پیش ساخته استفاده کرد. قابل ذکر است که برای نصب واحدهای یکپارچه روی باسداکت، از یک پایه ی استاندارد نیز استفاده می شود.

در تصویر زیر اتصال کنتاکتور به تجهیزات حفاظتی را مشاهده می کنید. گزینه ی (a) اتصال کنتاکتور به بی متال و گزینه ی (b) اتصال کنتاکتور به کلید محافظ الکتروموتور را نشان می دهد.

لوازم جانبی الکتروموتور

تجهیزات ایمنی:

خطر برخورد با قسمت های برق دار در تاسیسات الکتریکی می تواند صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند. میزان این ریسک و صدمات ناشی از آن ممکن است با توجه به ولتاژ شبکه، نوع تجهیزات، محیط، موقعیت، روش نصب و … تغییر کند اما هیچ گاه نباید نادیده گرفته شود.

برای دستیابی به درجه ی ایمنی بالا، می توان ضمن انتخاب بهترین محل و روش نصب تجهیزات، از لوازم کامل کننده مانند انواع کاور نیز استفاده کرد. این تجهیزات ضمن افزایش ایمنی در بخورد مستقیم، می توانند حوادث ناشی از اتصال کوتاه و ایجاد آرک بین فازهای مخالف و بدنه و یا ورود اشیاء خارجی را تا هم حد قابل قبولی کاهش دهند.

لوازم جانبی مانند کاورها و جدا کننده ها به صورت سفارشی و با توجه به نوع، برند و سایز تجهیزات انتخاب می شوند. در نتیجه قبل از طراحی تاسیسات و خرید لوازم اصلی مانند انواع کلید و کنتاکتور باید از وجود آن ها اطمینان حاصل کنید. در تصویر زیر چند نمونه از کاور و جداکننده ها را مشاهده می کنید. گزینه ی  (a) جدا کننده ی بین فازها، گزینه ی (b) کاور کلی و گزینه ی (c) کاور ترمینال ها را نشان می دهد.

کاور کنتاکتور

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف