شکستن تیر برق به علت برخورد خودرو

نکات مهم هنگام برخورد با پایه برق

در صورت تصادف با پایه های برق چه اقداماتی انجام دهیم؟

حتما در داخل شهر و نزدیک جاده ها دو نوع شبکه برق رسانی تحت عنوان شبکه ی فشار ضعیف و شبکه فشار متوسط را دیده اید. شبکه و تجهیزات فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی روی انواع پایه های سیمانی؛ چوبی و فلزی در ابعاد و سایزهای مختلف احداث می شوند. پایه ها از نظر ارتفاع و میزان نیرویی که می توانند تحمل کنند سایز بندی و انتخاب می شوند. از نظر ارتفاع پایه ها در سایزهای ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری و از نظر نیرو در سایزهای ۲۰۰ و ۴۰۰ و … وجود دارند. پایه های ۹ متری اغلب برای شبکه های فشار ضعیف و نگه داری ترانس های هوایی و پایه های ۱۲ و ۱۵ متری جهت حمل شبکه های فشار متوسط؛ ترانس هایی هوایی؛ فشار ضعیف و … استفاده می شوند.

پایه های حامل شبکه های برق در معرض خطرهای زیادی از جمله حوادث طبیعی و برخورد خودروها هستند. در صورت شکستن این پایه ها؛ شبکه و تجهیزات روی آن ها نیز دچار اختلال شده و برق رسانی با مشکل مواجه می شود.

خودتان و دیگران را در این گونه حوادث ایمن نگه دارید

برخورد خودروها با پایه ها و دکل های برق می تواند باعث برقگرفتگی شود. هنگام بروز چنین حوادثی ممکن است دو خطر بزرگ ما را تهدید کند. ولتاژ تماس و ولتاژ گام.

اگر با پایه ی برق برخورد کرده و سیم ها روی خودروی شما افتادند، ابتدا موقعیت را بررسی کنید. در صورتی که خطری شما را تهدید نمی کند، داخل خودرو بمانید و با پلیس یا فوریت های برق تماس بگیرید. در بسیاری از اوقات نیاز است تا خودرو را ترک کنید اما برای اینکار نمی توانید از روش معمول استفاده کنید. پس ادامه متن را به دقت مطالعه کنید.

صدای شدید و قطع شدن برق

در لحظه ی برخورد خودرو ممکن است صدای شدیدی مانند رعد و برق یا صاعقه بشنوید. این صدا ناشی از به هم خوردن و جرقه ی بین سیم ها بوده و ممکن است چند بار دیگر تکرار شود. هرچقدر ولتاژ خط آسیب دیده بالاتر باشد؛ صدای آن نیز بیشتر خواهد بود.

پس از برخورد ممکن است برای زمان کوتاهی برق منطقه قطع شود اما مهم ترین نکته این است که هرگز تصور نکنید سیم ها بی برق شده اند و شما می توانید بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی از خودرو خارج شوید. در هر لحظه و به صورت خودکار ممکن است برق شبکه وصل شده و سیم ها و زمین اطراف تا شعاع ۱۰ متر برقدار شود. قرار گرفتن در این محدوده بسیار خطرناک بوده و می تواند باعث مرگ شود.

تماس با مراکز امداد

ابتدا وضعیت خودتان و افراد داخل خودرو را کنترل کنید. اگر کسی سعی کرد به خودرو نزدیک شود این نکته را به وی یادآوری کنید که ممکن است دچار برقگرفتگی شود و باید منتظر بماند. در صورتی که حالت بحرانی وجود ندارد با مرکز پلیس؛ آتش نشانی و یا فوریت های برق تماس بگیرید. نگران به یادآوردن شماره ها نباشید؛ تمام مراکز ذکر شده باهم در ارتباط هستند و می توانند شما را نجات دهند. در صورتی که به تلفن همراه دسترسی ندارید از کسانی که داخل یا خارج از خودرو هستند بخواهید این کار را انجام دهند.

تماس با مراکز امدادی چند نتیجه خواهد داشت: ابتدا اینکه شرکت برق منطقه ای از حادثه با خبر شده و مدیریت قطع و وصل برق را در کنترل خواهد گرفت. نتیجه ی بعدی این است که به سرعت خودروهای امدادی به محل اعزام می شوند.

جلوگیری از ولتاژ تماس

در صورتی که نیاز  به ترک خودرو بود باید این نکته را بیاد داشته باشید که: هیچ گاه نباید توسط بدن شما بین خودرو و زمین ارتباطی ایجاد شود. ارتباط بین زمین و خودرو می تواند باعث برقگرفتگی شود.

برای خروج از خودرو باید با یک حرکت از خودرو جدا شوید. بهترین کار یک پرش کوتاه با هردو پا است. در نظر داشته باشید باید با دو پایه ی نزدیک به هم روی زمین قرار بگیرید. در صورتی که از خودرو بپرید اما به زمین بخورید یا پاهای شما بیش از حد باز شوند؛ خطر شما را تهدید می کند.

جلوگیری از ولتاژ گام

طبق بررسی های اعلام شده توسط استانداردها؛ ممکن است زمین اطراف محل حادثه برقدار شود. این برقداری به صورت دایره های هم مرکز بوده و تا شعاع ۱۰ متر گسترده می شود. پس خارج شدن از خودرو کافی نبوده و باید از محدوده ی حادثه نیز خارج شوید.

برقدار شدن زمین

برای خارج شدن از این محدوده نباید روی زمین گام بردارید. باید با پاهای جفت شده و پرش های کوتاه از محل دور شوید. می توانید قدم های بسیار کوچک نیز بردارید اما باید پاها به هم چسبیده و کنارهم روی زمین کشیده شوند. در هرگام فاصله نباید بیشتر از یک قدم یا فاصله پاشنه تا انگشتان بوده و پا هرگز از روی زمین بلند شود. در صورتی که شک دارید از محدوده خارج شده اید یا نه؛ پاهای خود را بدون جدا کردن از زمین و به آهستگی باز کنید. هرگاه متوجه ی وجود برق شدید سریع به حالت اول خود برگردید و سعی کنید با پرش های بیشتر از محدوده خارج شوید.تست برقدار بودن زمین

تا قبل از حضور خودروهای امدادی مخصوصا اداره ی برق به خودرو نزدیک نشوید اما در صورت وجود حالت اضطراری؛ با رعایت تمام نکات ذکر شده می توانید جان افراد دیگر را نجات دهید. در ادامه برخورد کامیون و شکسته شدن پایه حامل شبکه هوایی فشار متوسط را مشاهده می کنید.

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید