سیمبل های الکتریکی در استاندارد IEC

در این بخش سعی شده تصاویری از سیمبل های الکتریکی طبق استاندارد IEC-60-617 به همراه شرح کوتاهی از آن ها ارائه شود. با فراگیری این علائم می توانید نقشه های الکتریکی مانند نقشه تک خطی، نقشه مسیر جریان، نقشه مدار فرمان، نقشه مدار قدرت و غیره را به صورت استاندارد ترسیم کنید.

نحوه ی استفاده از این سیمبل ها جهت ترسیم نقشه های الکتریکی و نمای ظاهری تابلو مانند نقشه های جانمایی و ترمینال در دوره ی تصویری اتوکد الکتریکال کاملا شرح داده شده است. در فصل های ابتدایی دوره ی تصویری طراحی مدارهای صنعتی نیز این سیمبل ها جهت ترسیم مدارهای پایه مانند راه اندازی الکتروموتور، مدار ستاره مثلث، مدار چپ گرد و راست گرد، مدار دالاندر و غیره در محیط اتوکد الکتریکال استفاده شده اند. با فراگیری دوره های فوق می توانید نقشه های الکتریکی را به صورت استاندارد و حرفه ای ترسیم کنید. لطفا برای مشاهده ی دوره های ذکر شده روی عبارت های اتوکد الکتریکال و طراحی مدارهای صنعتی کلیک کنید. این دوره ها از فهرست محصولات نیز در دسترس شما هستند.