شمارشگر تعداد عملکرد 

تعمیرات یکی از اقدامات مهم در تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی می باشد. برای کاهش خرابی ها و جلوگیری از توقف های اضطراری می توان این کار را به صورت از پیش برنامه ریزی (PM: Permanent Maintenance) شده انجام داد. مدل های تعمیرات می تواند بر اساس زمان کار، تعداد قطع و وصل، بازدید های دوره ای و … باشد. در مدل تعمیرات بر اساس تعداد قطع و وصل، می توان برای شمارش تعداد عملکرد تجهیزات از انواع کانتر و شمارشگر ها (علاوه بر مکانیکی و الکترونیکی بودن کانترها، ممکن است مدل های متنوعی از نظر داشتن یا نداشتن پلاتین خروجی، قابلیت ریست و… نیز وجود داشته باشد) استفاده کرد. کانتر در دو گروه مکانیکی و الکترونیکی ساخته شده و باید به قطعه ی مورد نظر متصل شود. در تصویر زیر و گزینه ی (a) یک نمونه کانتر مکانیکی و در گزینه ی (b) یک نمونه کانتر الکترونیکی را مشاهده می کنید.

کانتر مکانیکی

به عنوان مثال با شمارش تعداد قطع و وصل یک کنتاکتور، می توان عمر مفید باقی مانده ی پلاتین های آن و یا تعداد خاموش و روشن شدن موتور متصل شده به آن را به دست آورد. استفاده از شمارشگر الکتریکی باعث افزایش ابعاد تابلو، حجم سیم بندی و هزینه می شود. برای رفع این مشکلات می توان از کانترهای مکانیکی مخصوص کنتاکتور استفاده کرد. این کانتر مانند پلاتین های کمکی از رو به رو به کنتاکتور اضافه شده و فاقد تغذیه الکتریکی می باشد. در حقیقت کانتر با سیستم مکانیکی کنتاکتور مرتبط شده و با هربار روش و خاموش شدن آن، یک رقم به شمارشگر اضافه می کند.

این قطعه در دو مدل با خروجی رله و بدون خروجی ساخته می شود. در نوع بدون رله باید شماره ی کانتر توسط اپراتور کنترل شود اما در نوع رله دار، می توان از یک خروجی الکتریکی در عدد مورد نظر استفاده کرد. در تصویر زیر روش اتصال کانتر تعداد عملکرد  (Operation Counter Unit) کنتاکتور با رله ی خروجی جهت فعال سازی چراغ سیگنال را مشاهده می کنید.

لوازم جانبی کنتاکتور

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف