شکستن پایه ی فشار متوسط:

حتما در داخل شهر و نزدیک جاده ها دو نوع شبکه برق رسانی تحت عنوان شبکه ی فشار ضعیف و شبکه فشار متوسط را دیده اید. شبکه و تجهیزات فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی روی انواع پایه های سیمانی؛ چوبی و فلزی در ابعاد و سایزهای مختلف احداث می شوند. پایه ها از نظر ارتفاع و میزان نیرویی که می توانند تحمل کنند سایز بندی و انتخاب می شوند. از نظر ارتفاع پایه ها در سایزهای ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری و از نظر نیرو در سایزهای ۲۰۰ و ۴۰۰ و … وجود دارند. پایه های ۹ متری اغلب برای شبکه های فشار ضعیف و نگه داری ترانس های هوایی و پایه های ۱۲ و ۱۵ متری جهت حمل شبکه های فشار متوسط؛ ترانس هایی هوایی؛ فشار ضعیف و … استفاده می شوند.

پایه های حامل شبکه های برق در معرض خطرهای زیادی از جمله حوادث طبیعی و برخورد خودروها هستند. در صورت شکستن این پایه ها؛ شبکه و تجهیزات روی آن ها نیز دچار اختلال شده و برق رسانی با مشکل مواجه می شود. در این قسمت تصاویر مربوط به شکستن پایه های فشار متوسط را مشاهده می کنید. هنگام بروز چنین حوادثی باید مسائل ایمنی به خوبی رعایت شود. برای آشنایی با این نکات مقاله ی در صورت تصادف با پایه های برق چه اقداماتی انجام دهیم؟ را مطالعه کنید.