قفل مکانیکی

در مقاله ی ….  مشخص شد که کنتاکتور یک کلید برگشت پذیر است. برگشت پذیر بودن به معنی این است که اگر تغذیه ی بوبین قطع شود، کنتاکتور توسط نیروی فنر داخلی به وضعیت اول برمی گردد. پس برای وصل شدن و وصل باقی ماندن کنتاکتور همواره باید تغذیه ی بوبین آن تامین شود. از طرفی زمان وصل باقی ماندن کنتاکتورها به نوع مدار بستگی دارد. به عنوان مثال در یک مدار ممکن است کنتاکتور به صورت لحظه ای و در مدار دیگر در بازه های طولانی مانند روزانه، هفتگی و یا بیشتر کار کند.

وصل باقی ماندن بوبین کنتاکتور در ساعات طولانی باعث مصرف انرژی، ایجاد حرارت، کاهش عمر بوبین، لرزش و استهلاک قسمت های دیگر، قطع و وصل های کوتاه در افت ولتاژهای لحظه ای و … می شود.

برای رفع مشکلات ذکر شده و تبدیل کنتاکتور به یک کلید قابل قطع و وصل با پالس، قطعه ای تحت عنوان قفل مکانیکی (Mechanical latching block) ساخته شده است. طبق تصویر زیر، این قطعه از رو به رو به کنتاکتور اضافه شده و دو ترمینال برای تغذیه و یک شستی مکانیکی دارد.

لوازم جانبی کنتاکتور

عبارت کنترل با پالس به این معنی ست که می توان کنتاکتور را به یک فرمان الکتریکی کوتاه وصل کرده و با یک فرمان کوتاه دیگر قطع کرد. قابل ذکر است که در فاصله ی بین دو پالس وصل و قطع، کنتاکتور بدون نیاز به تغذیه در حالت وصل باقی می ماند. در واقع با ارسال پالس اول به بوبین، کنتاکتور وصل و توسط واحد قفل مکانیکی در همان حالت باقی می ماند. در ادامه می توان بدون مشکل، تغذیه ی بوبین را قطع کرد.

برای قطع کنتاکتور می توان یک فرمان الکتریکی کوتاه (در کاتالوگ واحد های قفل مکانیکی قید شده که جهت جلوگیری از آسیب های جدی، نباید بیشتر از یک ثانیه ولتاژ به ترمینال های آن اعمال شود.) به ترمینال های واحد قفل مکانیکی ارسال و یا شستی روی آن را فشار داد. با هر یک از این کارها قفل آزاد شده و کنتاکتور به حالت قطع بر می گردد. در تصویر زیر دیاگرام الکتریکی واحد قفل مکانیکی را مشاهده می کنید.

لوازم جانبی کنتاکتور

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف