مانیتورینگ

اسکادا چیست؟ SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition و  Power Line Carrier

در  تأسیسات تولید، انتقال و توزیع انرژی علاوه بر نقشه‌های طرح، تک‌خطی، موقعیت جغرافیایی و … از سیستم‌های ترکیبی و هوشمند نیز استفاده می‌شود. ترکیب دیاگرام‌های ذکرشده با اطلاعات زنده و قابلیت ارسال فرمان، می‌تواند یک سیستم کنترلی قابل‌اطمینان در شبکه‌های الکتریکی ایجاد کند.

کنترل از راه دوربه‌عنوان‌مثال علاوه بر دیاگرام‌های ثابت مانند نوع تجهیزات، برند و سایز، سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات، ارسال دستورات، دریافت بازخورد، لینک بین دیاگرام‌ها، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی و …  در این سیستم جامع وجود دارد. اطلاعات مربوط به کمیت‌های الکتریکی لحظه‌ای و سوابق آن‌ها مانند ولتاژ، جریان، فرکانس، توان و غیره، خطاهای رخ‌داده، برق‌دار یا بی‌برق بودن شبکه، وضعیت تجهیزات مانند در حال سرویس، در حال تست یا خارج از سرویس، موقعیت خودروها و … ازجمله مواردی هستند که در راهبری شبکه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند.
کنترل شبکه

سیستم‌‌های کنترل و مانیتورینگ با توجه به سطح ولتاژ و محدوده‌ی کاری شرکت‌ها می‌توانند متفاوت باشند. به‌عنوان‌مثال مانیتورینگ نیروگاه‌ها، پست‌ها و خطوط انتقال، پست‌ها و خطوط فوق توزیع، شبکه‌های توزیع و درنهایت پست‌های فشار متوسط و شبکه‌های فشار ضعیف ازنظر امنیت، حجم اطلاعات، بستر مخابراتی و … متفاوت هستند.

ثبات

ارتباط یا از دست رفتن کنترل در نیروگاه‌ها یا خطوط انتقال می‌تواند یک فاجعه محسوب شود اما در خطوط یا پست‌های فشار متوسط، این موارد بسیار بحرانی نیستند. در پست‌ها و خطوط انتقال و فوق توزیع از بسترهای مخابراتی ویژه و کاملاً اختصاصی مانند PLC ها استفاده می‌شود. این بستر در تأسیسات رتبه‌ی پایین‌تر مانند خطوط فشار متوسط، می‌تواند مبتنی بر اینترنت و یا شبکه‌های رادیویی اختصاصی باشد.

انتقال اطلاعات

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید