Home / شمارنده ها

شمارنده ها

در بسیاری تأسیسات و مدارها، برداشت اطلاعات از نتایج و اندازه‌گیری کمیت‌های عددی در روش کنترل آن‌ها اهمیت دارد. به عنوان مثال اطلاعات برداشت شده با فرمت‌های مختلف می‌تواند در آمارگیری، بهینه سازی مصرف انرژی، تهیه‌ی بیلان سود و زیان، کنترل خودکار ماشین، برنامه‌های سرویس و نگه‌داری، تولید، بسته‌بندی و … استفاده شود.

اطلاعاتی از قبیل تعداد و زمان خطاهای رخ‌ داده، شمارش تعداد محصولات، اندازه‌گیری طول محصولات، زمان کار، تعداد قطع و وصل و غیره را در صنعت می‌توان توسط انواع کانترها ثبت کرد.  شمارشگرها از نظر ساختمان، نحوه‌ی ریست، خروجی الکتریکی، دامنه‌ی شمارش و … در مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند. در مقالات این بخش به بررسی انواع شمارنده‌ها از نظر ساختمان، روش‌های نصب، سیم‌بندی، بهره‌برداری و … خواهیم پرداخت.

مقالات فوق برگرفته از کتاب کاغذی تجهیزات کنترل و فرمان، تالیف مثلث زرد است. این بخش به صورت تصویری در بسته ی آموزشی تجهیزات کنترل و فرمان نیز بررسی شده است. لطفا سرفصل ها و موضوعات آموزشی دیگر کتاب و بسته را مشاهده کنید.

    کتاب کاغذی         بسته‌ی آموزشی