Home / جداول و علائم الکتریکی

جداول و علائم الکتریکی

روی تمام تجهیزات الکتریکی علائم و کدهایی وجود دارد. این اطلاعات به صورت جهانی بوده و هر کدام مفهوم خاصی دارند. شما به عنوان یک متخصص برق باید بتوانید علائم استاندارد، مشخصه های الکتریکی و غیر الکتریکی درج شده روی تجهیزات را به سرعت شناسایی و تحلیل کنید. در این قسمت با انواع علامت های استاندارد، مفهوم آن ها، جداول و علائم الکتریکی، ایمنی، محیط نصب و … آشنا می شویم. لطفا روی تصاویر زیر کلیک کرده و مقاله‌ی هر بخش را مطالعه کنید.