Home / گالری تصاویر

گالری تصاویر

برای انتقال سریع اطلاعات روشی تحت عنوان اینفوگرافی به وجود آمده است. اینفوگرافی ترکیب دو بخش اطلاعات و تصاویر بوده و می تواند اطلاعات متنی، آماری، تصاویر و … را در یک قالب قرار دهد. در اینفوگرافی های این قسمت آموزش های الکتریکی به صورت تصاویر درآمده تا استفاده از آن ها ساده و سریع باشد. همچنین در این بخش می توانید تصاویر مربوط به مصاحبه ها، بازدیدهای مثلث زرد از نمایشگاه های مرتبط با صنعت برق و … را مشاهده کنید.