Home / کنترل جهت و جابه جایی

کنترل جهت و جابه جایی

در خطوط تولید، تعمیرگاه ها، باربری ها، سردخانه ها و محل های دیگر، اجسام سنگین و متعددی در طول ساعات شبانه روز جابه جا می شوند. این جابه جایی ها به دلایل مختلف مانند نداشتن آلودگی، کنترل دقیق و پیوسته، ایمنی و … توسط ماشین ها و جرثقیل های الکتریکی انجام می شود. در مقالات این بخش به معرفی تجهیزات فرمان استفاده شده جهت کنترل انواع حرکت و انواع جابه جایی در جرثقیل های صنعتی  یا Hoisting Control, Crane Controll می پردازیم.

مقالات فوق برگرفته از کتاب کاغذی تجهیزات کنترل و فرمان، تالیف مثلث زرد است. این بخش به صورت تصویری در بسته ی آموزشی تجهیزات کنترل و فرمان نیز بررسی شده است. لطفا سرفصل ها و موضوعات آموزشی دیگر کتاب و بسته را مشاهده کنید.

    کتاب کاغذی         بسته‌ی آموزشی