Home / کلیدهای کنترل الکتروموتور

کلیدهای کنترل الکتروموتور

هنگامی که نیاز باشد یک الکتروموتور را به صورت دستی راه اندازی و کنترل کنترل کنیم؛ کلید زبانه ای یا CAM Switch یکی از انتخاب های ارزان و مناسب است. این کلیدها در مدل های تکفاز و سه فاز با کاربری های بسیار متنوع ساخته می شوند. تقریبا برای کنترل تمام مدل های الکتروموتور، سوئیچ خاصی طراحی شده است. در این بخش با انواع کلید جهت راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز، سه فاز تک ضرب، ستاره مثلث، چپ گرد و راست گرد، دالاندر و … آشنا می شویم.

مقالات فوق برگرفته از کتاب کاغذی کلیدهای فشار ضعیف، تالیف مثلثبسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف زرد است. این بخش به صورت تصویری در بسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف نیز بررسی شده است. لطفا سرفصل ها و موضوعات آموزشی دیگر کتاب و بسته را مشاهده کنید.

    کتاب کاغذی         بسته‌ی آموزشی