Home / حوادث و ایمنی در برق

حوادث و ایمنی در برق

عبور انرژی برق از بدن و یا حتی آزاد شدن آن در مسیر های غلط و بروز اتصال کوتاه در نزدیکی ما می تواند صدمات جبران ناپذیری مانند سوختگی، شوک، نقص عضو و حتی مرگ در پی داشته باشد. برای ایمن ماندن از خطرات مستقیم و غیر مستقیم الکتریسیته باید از دستورالعمل های خاصی پیروی کنیم. این دستورالعمل ها مربوط به نحوه ی طراحی، اجرا و بهره برداری از تاسیسات الکتریکی می شود.

در ابتدا باید سیستم ها و تمهیدات ایمنی در طراحی تاسیسات در نظر گرفته شود. این شاخه مربوط به انتخاب صحیح سیستم های حفاظتی مانند ارت، حفاظت ولتاژ، اتصال کوتاه و … می شود. در گام بعدی باید از اجرای صحیح این تمهیدات مطمئن شویم. این کار با نظارت حین اجرا و بازرسی های دوره ای حاصل خواهد شد. طراحی و اجرای صحیح تاسیسات الکتریکی پایان مبحث ایمنی نیست بلکه بهره برداری و تعمیرات نیز باید به صورت کاملا ایمن انجام شوند. برای دستیابی به تمام هدف های ذکر شده باید از ابزارآلات، لباس ها و روش های خاصی استفاده کنیم. لطفا در این قسمت مقالات مربوط به ایمنی در برق را مطالعه کرده و از خود و افراد تحت پوششتان محافظت کنید.

قابل ذکر است که در همین بخش حوادثی که ممکن است در شبکه های الکتریکی رخ بدهد نیز آورده شده است. با بررسی این حوادث می توانیم ضمن افزایش سطح دانش خود، روش های عیب یابی؛ جلوگیری از بروز این گونه رخ داد ها و روش های ایمن ماندن در حوادث را فرا بگیریم.