Home / رله های حالت جامد (SSR)

رله های حالت جامد (SSR)

رله ی حالت جامد (SSR: Solid State Relay) یک کلید الکترونیک تشکیل شده از عناصر نمیه هادی قدرت مانند ترانزیستور، تریستور و یا ترایاک می باشد. این رله در مدل های AC و DC با تعداد پل های مختلف جهت استفاده در مدارهای فرمان و قدرت جریان مستقیم، متناوب تک فاز و سه فاز ساخته می شود. در این قسمت با انواع SSRٰ؛ ساختمان؛ سیم بندی و … آشنا می شویم.

مقالات فوق برگرفته از کتاب کاغذی کلیدهای فشار ضعیف، تالیف مثلثبسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف زرد است. این بخش به صورت تصویری در بسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف نیز بررسی شده است. لطفا سرفصل ها و موضوعات آموزشی دیگر کتاب و بسته را مشاهده کنید.

    کتاب کاغذی         بسته‌ی آموزشی